Implementeringsmetoder

Du kan välja en standard Experience Cloud ID Service implementeringsmetod med Experience Platform Launch eller en icke-standardmetod.

VIKTIGT

Var noga med att läsa och förstå Krav för ID-tjänst innan du börjar med dessa procedurer.

Standardimplementering

Adobe rekommenderar starkt att du använder Experience Platform tags för att implementera ID-tjänsten. Den här metoden säkerställer integrering med andra Experience Cloud -lösningar, effektiviserar implementeringsarbetsflöden och säkerställer automatiskt korrekt kodplacering och sekvensering.

Implementeringar som inte är standard

Du kan använda procedurerna och kodexemplen i den här handboken till att ställa in Experience Cloud ID-service manuellt eller icke-standard. Observera att dessa implementeringar ofta är tekniskt utmanande och komplicerade. De kan kräva begränsade tekniska resurser från din sida eller ta hjälp av avtalad supporttid hos din Adobe-konsult.

På denna sida