Användningsexempel för direktintegrering

Exemplen omfattar två vanliga användningsområden som rör direkt integrering och Experience Cloud ID (ECID eller MID). Detta ID är ett unikt, beständigt ID för webbplatsbesökarna.

TIPS

Användningsfall 1: Jag har ett Experience Cloud-ID (MID) men vill skicka mina besökar-ID:n och ange ett autentiseringstillstånd

Element i användningsexempel Beskrivning

Villkor

Det här användningsexemplet förutsätter att du:

 • Ha ett MID för besökaren. Ring detta ID 1234.
 • Lär känna besökaren med ditt eget unika ID. Ring detta ID 9876.
 • Vill länka MID (1234) till ditt eget unika ID (9876).
 • (Valfritt) Vill ange autentiseringsstatus för den här besökaren.

Instruktioner

Under dessa förhållanden kan du ringa till ID-tjänsten som innehåller:

 • MID (1234).
 • Ditt ID för dataleverantör. Detta är ett unikt ID som tilldelats ditt företag. Ring detta ID 4444.
 • Ditt ID för besökaren (9876).
 • (Valfritt) Ett status-ID som definierar autentiseringstillståndet för den här besökaren.

Och om du råkar ha någon av de andra parametrarna som listas i -guiden för direkt integration (t.ex. d_blob eller dcs_region, osv.) Det är ok att skicka in dem också.

Lösningar och kodexempel

Formatera ditt samtal till ID-tjänsten så här:

https://dpm.demdex.net/id?d_mid=1234&d_cid=4444%019876%011&d_ver=2

Observera hur exempelanropet innehåller följande:

 • MID: d_mid=1234
 • MID kopplat till ditt unika ID för besökaren: d_mid=1234&d_cid=444%019876%011
 • ID för autentiseringstillstånd: ..d_cid=4444%019876%011 (tips: den sista siffran).

Användningsfall 2: Jag har inget MID och behöver generera ett

Element i användningsexempel Beskrivning

Villkor

Det här användningsexemplet förutsätter att du:

 • Har inget MID för besökaren.
 • Begär ett MID från ID-tjänsten.
 • Lär känna ditt organisations-ID. Ring 5555.

Instruktioner

Under dessa förhållanden kan du ringa till den ID-tjänst som innehåller ditt organisations-ID.

Och om du råkar ha någon av de andra parametrarna som listas i -guiden för direkt integration (t.ex. d_blob eller dcs_region, osv.) Det är ok att skicka in dem också.

Lösningar och kodexempel

Formatera ditt samtal till ID-tjänsten så här:

https://dpm.demdex.net/id?d_orgid=5555&d_ver=2

Observera hur exempelanropet innehåller ditt organisations-ID, d_orgid=555. Det returnerar ett Experience Cloud-ID för den här besökaren.

På denna sida