appendVisitorIDsTo (spårning mellan domäner)

Senaste uppdatering: 2023-04-27
 • Skapat för:
 • Developer
  User
  Admin
  Leader

Med den här funktionen kan du dela en besökares Experience Cloud-ID över domäner när webbläsare blockerar cookies från tredje part. Om du vill använda den här funktionen måste du ha implementerat ID-tjänsten och äga käll- och måldomänerna. Finns i VisitorAPI.js version 1.7.0 eller senare.

Innehåll:

Spåra besökare över domäner när webbläsare blockerar cookies från tredje part

ID-tjänsten skriver en cookie från första och tredje part i webbläsaren när en person besöker din webbplats (se Cookies och Experience Cloud Identity Service ). Den första partens cookie innehåller MID, ett unikt ID för den besökaren. Cookien från tredje part innehåller ett annat ID som används av ID-tjänsten för att generera MID. När en webbläsare blockerar denna cookie från tredje part kan ID-tjänsten inte:

 • Generera om det unika ID:t för besökaren när de navigerar till en annan domän.
 • Spåra besökare i olika domäner som ägs av organisationen.

För att lösa problemet implementerar du Visitor.appendVisitorIDsTo( *url*). Med den här egenskapen kan ID-tjänsten spåra webbplatsbesökare i flera domäner även när deras webbläsare blockerar cookies från tredje part. Så här fungerar det:

 • Som besökare surfar till dina andra domäner, Visitor.appendVisitorIDsTo( *url*) lägger till MID som en frågeparameter i URL-omdirigeringen från den ursprungliga domänen till måldomänen.
 • ID-tjänstkoden på måldomänen extraherar MID från URL:en i stället för att skicka en begäran till Adobe för besökarens ID. Denna begäran innehåller cookie-ID från tredje part, som inte är tillgängligt i det här fallet.
 • ID-tjänstkoden på målsidan använder det MID som skickades för att spåra besökaren.

Mer information finns i kodexemplet.

Lägg till exempel på besökar-ID-kod

Följande exempelkod kan hjälpa dig att komma igång med appendVisitorIDsTo funktion:

TIPS

Den här koden kan placeras i den anpassade kodredigeraren som är en del av Adobe Analytics-tillägget eller högst upp i AppMeasurement.js.

var adbeDomains = ["marketo.com", "figma.com", "workfront.com"];
var visitor = Visitor.getInstance("9E1005A551ED61CA0A490D45@AdobeOrg", {
 trackingServer: "sstats.adobe.com",
 trackingServerSecure: "sstats.adobe.com",
 marketingCloudServer: "sstats.adobe.com",
 marketingCloudServerSecure: "sstats.adobe.com"
});
adbeDomains.forEach(function(domain) {
 var domainRegex = RegExp(domain);
 if (!domainRegex.test(location.hostname)) {
  hrefSelector = '[href*="' + domain + '"]';
  document.querySelectorAll(hrefSelector).forEach(function(href) {
   href.addEventListener('mousedown', function(event) {
    var destinationURLWithVisitorIDs = visitor.appendVisitorIDsTo(event.currentTarget.href)
    event.currentTarget.href = destinationURLWithVisitorIDs.replace(/MCAID%3D.*%7CMCORGID/, 'MCAID%3D%7CMCORGID');
   });
  });
 }
});

På denna sida