Uppdateringar av gruppnamn för schemafält

Senaste uppdatering: 2023-01-10
 • Ämnen:
 • Schemas
  Visa mer om det här ämnet
 • Skapat för:
 • Developer
  User
  Admin
  Leader

Namnen på flera XDM-schemafältgrupper (Experience Data Model) har ändrats. Eftersom fältstrukturen för dessa fältgrupper förblir densamma bör namnändringarna i sig inte påverka befintliga scheman som använder dessa fältgrupper. Om du vill söka efter och använda de här fältgrupperna i Adobe Experience Platform användargränssnitt måste du emellertid använda deras nya namn.

I följande tabell visas de fältgrupper som har uppdaterats, tillsammans med deras motsvarande nya namn:

Föregående namn Uppdaterat namn
Experience event privacy mixin Privacy Details
ExperienceEvent application details Application Details
ExperienceEvent channel details Channel Details
ExperienceEvent commerce details Commerce Details
ExperienceEvent details for advertising Advertising Details
ExperienceEvent details for marketing Campaign Marketing Details
ExperienceEvent details for media Media Interaction Details
ExperienceEvent details for search Search Details
ExperienceEvent direct marketing details Direct Marketing Details
ExperienceEvent EndUserIDs End User ID Details
ExperienceEvent environment details Environment Details
ExperienceEvent implementation details Implementation Details
ExperienceEvent profile stitch details Profile Stitch
ExperienceEvent Segment Membership Details Segment Membership Details
ExperienceEvent technical details Technical Details
ExperienceEvent web details Web Details
Profile direct marketing Direct Marketing Contact Details
Profile person details Demographic Details
Profile personal details Personal Contact Details
Profile Phones Phone Number Details
Profile preferences details Preference Details
Profile privacy Privacy Details
Profile push details Push Notification Token Details
Profile segmentation Segment Membership Details
Profile subscriptions Subscription Details
Profile work details Work Contact Details
Push notification details Push Notification Details
Segment expression Segment Expression Details

På denna sida