Generic Personalization Preference Field datatyp

Senaste uppdatering: 2023-12-18
 • Ämnen:
 • Schemas
  Visa mer om det här ämnet
 • Skapat för:
 • Developer
  User
  Admin
  Leader

Generic Personalization Preference Field är en standard-XDM-datatyp som beskriver en kunds val för en viss personaliseringsinställning.

OBSERVERA

Den här datatypen är avsedd att användas för att anpassa strukturen för organisationens medgivandescheman med hjälp av Consents and Preferences fältgrupp som en baslinje.

Egenskap Datatyp Beskrivning
val Sträng Det föredragna valet för den här typen av personalisering som kunden tillhandahållit. I tabellen nedan finns godkända värden och definitioner.

I följande tabell visas godkända värden för val:

Värde Titel Beskrivning
y Ja (anmälan) Kunden har valt att göra detta. Med andra ord: do samtycke till att deras uppgifter används på det sätt som anges i föremålet i fråga.
n Nej (avanmälan) Kunden har valt att inte göra det. Med andra ord: inte samtycke till att deras uppgifter används på det sätt som anges i föremålet i fråga.
p Väntande verifiering Systemet har ännu inte fått något slutligt inställningsvärde. Detta används oftast som en del av ett samtycke som kräver tvåstegsverifiering. Om en kund till exempel väljer att ta emot e-postmeddelanden ställs detta medgivande in på p tills de väljer en länk i ett e-postmeddelande för att verifiera att de har angett rätt e-postadress, och då uppdateras medgivandet till y.

Om den här inställningen inte använder en verifieringsprocess i två uppsättningar p kan i stället användas för att ange att kunden ännu inte har svarat på frågan om samtycke. Du kan till exempel ställa in värdet automatiskt på p på första sidan av en webbplats, innan kunden har svarat på frågan om samtycke. I jurisdiktioner som inte kräver uttryckligt medgivande kan ni också använda det för att ange att kunden inte uttryckligen har avanmält sig (med andra ord antas medgivande).
u Okänd Kundens inställningsinformation är okänd.
dy Standard för Ja (anmälan) Kunden har inte lämnat in något medgivande i sig och behandlas som en anmälan ("Ja") som standard. Med andra ord antas samtycke tills kunden anger något annat.

Observera att om lagar eller ändringar i företagets sekretesspolicy leder till ändringar av standardvärdena för vissa eller alla användare, måste du uppdatera alla profiler som innehåller standardvärden manuellt.
dn Standard för Nej (avanmälan) Kunden har inte lämnat in något medgivande och behandlas som standard som avanmälan ("Nej"). Med andra ord antas kunden ha vägrat samtycke tills de anger något annat.

Observera att om lagar eller ändringar i företagets sekretesspolicy leder till ändringar av standardvärdena för vissa eller alla användare, måste du uppdatera alla profiler som innehåller standardvärden manuellt.
LI Legitimalt intresse Det legitima affärsintresset att samla in och behandla dessa uppgifter för det särskilda ändamålet uppväger den potentiella skada som de kan åsamka den enskilda personen.
CT Kontrakt Insamling av uppgifter för det angivna ändamålet krävs för att uppfylla avtalsförpliktelser med den enskilda personen.
CP Efterlevnad av en juridisk skyldighet Insamlingen av uppgifter för det angivna ändamålet krävs för att uppfylla företagets rättsliga skyldigheter.
VI Enskilda personers vitala intressen Insamling av uppgifter för det särskilda ändamålet krävs för att skydda den enskildes vitala intressen.
PI Offentligt intresse Insamling av uppgifter för det angivna ändamålet krävs för att utföra en uppgift i allmänhetens intresse eller vid utövandet av offentlig makt.

Mer information om datatypen finns i den offentliga XDM-databasen:

På denna sida