Payment Item datatyp

Senaste uppdatering: 2023-12-18
 • Ämnen:
 • Schemas
  Visa mer om det här ämnet
 • Skapat för:
 • Developer
  User
  Admin
  Leader

Payment Item är en XDM-datatyp (Standard Experience Data Model) som beskriver en betalning som är associerad med en order som definierar betalningstypen, beloppet och den associerade valutan.


Egenskap Datatyp Beskrivning
currencyCode Sträng ISO 4217-valutakoden som används för ordersummor. Alla instanser måste överensstämma med det reguljära uttrycket ^[A-Z]{3}$. Exempel: USD och EUR.
paymentAmount Dubbel Betalningens värde.
paymentType Sträng Betalningsmetoden för den här ordern. Godkända uppräkningsvärden är:
 • cash
 • credit_card
 • debit_card
 • gift_card
 • check
 • paypal
 • wire_transfer
 • credit_card_reference
 • other
 • transactionID Sträng Den unika transaktionsidentifieraren för den här betalningsartikeln.

  Mer information om datatypen finns i den offentliga XDM-databasen:

  På denna sida