Key Value Pair datatyp

Senaste uppdatering: 2023-05-24
 • Ämnen:
 • Schemas
  Visa mer om det här ämnet
 • Skapat för:
 • Developer
  User
  Admin
  Leader

Key Value Pair är en XDM-datatyp (Standard Experience Data Model) som samlar in information om ett generiskt nyckelvärdepar. Den här datatypen används i Adobe Analytics ExperienceEvent Full Extension fältgrupp för att beskriva arrayobjekten i en listvariabel.

Key Value Pair Structure

Egenskap Datatyp Beskrivning
key Sträng En nyckel (namn) för en allmän variabel eller ett allmänt värde.
value Sträng Variabelns värde.

Mer information om datatypen finns i den offentliga XDM-databasen.

På denna sida