Implementation details datatyp

Implementation details är en XDM-datatyp (Standard Experience Data Model) som beskriver en teknikimplementering, till exempel ett API eller en SDK.

Datatypstruktur

Egenskap Datatyp Beskrivning
environment Sträng Implementeringens miljö.
name Sträng Identifieraren för SDK eller slutpunkten. Alla SDK:er eller slutpunkter identifieras via en URI, inklusive tillägg.
version Sträng Versionen av API eller SDK.

Mer information om datatypen finns i den offentliga XDM-databasen:

På denna sida