Geo interaction details datatyp

Senaste uppdatering: 2023-05-24
 • Ämnen:
 • Schemas
  Visa mer om det här ämnet
 • Skapat för:
 • Developer
  User
  Admin
  Leader

Geo interaction details är en standard-XDM-datatyp som beskriver det aktuella läget för inkludering i ett geografiskt definierat område.


Egenskap Datatyp Beskrivning
geoShape Geo Shape Beskriver den geografiska formen för det område som interagerar med. Det här fältet kan beskriva en ruta, en cirkel eller en polygon.
deviceGeoAccuracy Dubbel Noggrannheten hos geomätningsanordningen eller -mekanismen, mätt i meter.
distanceToCenter Dubbel Avståndet till geocentrum i fråga om en geocirkel, mätt i meter.

Mer information om datatypen finns i den offentliga XDM-databasen:

På denna sida