Consent String datatyp

Consent String är en standard-XDM-datatyp som beskriver ett strängvärde som representerar kundens samtycke. Den innehåller sammanhangsberoende information som standarden för medgivandesträngen (t.ex. IAB Transparency and Consent Framework (TCF) 2.0).

Egenskap Datatyp Beskrivning
consentStandard Sträng Standardvärdet för medgivandesträngen. Detta hjälper till att fastställa formatet för medgivandesträngen enligt de olika tjänsterna för hantering av samtycke.
consentStandardVersion Sträng Den version av medgivandestandarden som används för att korrekt definiera formatet för medgivandesträngen enligt de tjänster som tillhandahålls av samtyckeshantering.
consentStringValue Sträng Den fullständiga medgivandesträngen som tillhandahålls av tjänsten för hantering av samtycke. consentStandard och consentStandardVersion hjälper till att definiera hur den här strängen ska tolkas.
containsPersonalData Boolean När det här fältet är sant betyder det att den här medgivandesträngen måste bearbetas för att medgivandet ska kunna verkställas.
gdprApplies Boolean När det här fältet är sant innebär det att samtycke kommer med personuppgifter.

Mer information om datatypen finns i den offentliga XDM-databasen:

På denna sida