Ad hoc-scheman

Under särskilda omständigheter kan det vara nödvändigt att skapa en Experience Data Model (XDM)-schema med fält som bara namnges av en enda datauppsättning. Detta kallas ett ad hoc-schema. Ad-hoc-scheman används i flera arbetsflöden för dataöverföring, inklusive inhämtning av CSV-filer och skapande av vissa typer av källkopplingar. Mer information om ad hoc-scheman, inklusive steg för hur du skapar ett i Schema Registry API, se ad hoc-schema, genomgång.

På denna sida