Konfigurera en datauppsättning för profil med API:er

Självstudiekursen för att aktivera en datauppsättning för användning i kundprofilen i realtid och Adobe Experience Platform Identity Service innehåller steg för att skapa en ny datauppsättning och konfigurera en befintlig datauppsättning. Självstudiekursen omfattar även steg för inmatning av data i datauppsättningen och för att bekräfta att data har importerats till profiltjänsten och identitetstjänsten.

Om du vill komma åt den här självstudiekursen går du till Aktivera en datauppsättning för profil och identitet med hjälp av självstudiekursen för API:er, som ingår i dokumentationen för datauppsättningar.

På denna sida