Experience Platform UI-demo

Senaste uppdatering: 2023-05-24
  • Skapat för:
  • Developer
    User
    Admin
    Leader

I den här videon får du en snabb genomgång av Adobe Experience Platform användargränssnitt, som bland annat visar hur du navigerar till Experience Platform från Experience Cloud, interagerar med hemsidan, växlar mellan sandlådor och hur du använder olika navigeringselement i användargränssnittet.

OBSERVERA

Användargränssnittet i Experience Platform uppdateras ofta och kan ha ändrats sedan videon spelades in. Den senaste informationen finns på Adobe Experience Platform UI Guide.

På denna sida