Viktiga användningsområden för Experience Platform

I den här videon finns en översikt över fyra viktiga användningsfall för Experience Platform:

  • Adobe Real-time Customer Data Platform
  • Kundupplevelseanalys
  • Leverans och upplevelse i flera kanaler
  • Utveckling av kundupplevelseapplikationer

På denna sida