Översikt över arkitekturen i Experience Platform

Den här videon går igenom ett arkitekturdiagram på hög nivå som förklarar de viktigaste komponenterna i Experience Platform.

På denna sida