Översikt över arkitekturen i Experience Platform

Senaste uppdatering: 2023-05-24
  • Skapat för:
  • Developer
    User
    Admin
    Leader

Den här videon går igenom ett arkitekturdiagram på hög nivå som förklarar de viktigaste komponenterna i Experience Platform.

På denna sida