Het tabblad Netwerk

De Netwerk worden alle Adobe Experience Cloud-oplossingsaanroepen op de pagina samengevoegd en in volgorde van links naar rechts weergegeven. Standaardparameters worden automatisch geëtiketteerd met vriendelijke namen en gerangschikt om gemeenschappelijke parameters op dezelfde rol te groeperen.

Dit scherm is nuttig om zeer belangrijke waardeparen over klappen te vergelijken. U kunt bevestigen dat de parameters die voor integratie worden gebruikt, zoals identiteitskaart van de Bezoeker van de Experience Cloud of Supplementale identiteitskaart van Gegevens, over integratie verenigbaar zijn.

OPMERKING

Op dit ogenblik, zijn niet alle parameters die in de oplossingsvraag worden overgegaan (bijvoorbeeld, de contextvariabelen van Analytics, de douaneparameters van het Doel, of de Klant IDs van de Dienst van Experience Cloud ID) zichtbaar in het scherm van het Netwerk.

Om de informatie door oplossing te veranderen, selecteer de oplossing u van de lijst in linkernav wilt bekijken. In het volgende voorbeeld wordt alleen Analytics weergegeven:

Als u wilt terugkeren naar het weergeven van alle oplossingen, selecteert u Network

Selecteer op een punt in de mening van het Netwerk om een uitgebreide mening te zien. Vanuit het uitgevouwen weergavevenster kunt u de weergegeven informatie naar het klembord kopiëren.

Als u de lijst wilt wissen, selecteert u Remove Events.

Als u een Excel-bestand met de informatie op dit scherm wilt downloaden, selecteert u Download.

Op deze pagina