Tabblad Logs

De Logboeken bevat specifieke informatie over tags en Adobe Experience Platform Web SDK-implementaties. U kunt filteren op oplossingen die zijn geïmplementeerd via de bijbehorende gereedschappen.

Op het tabblad Logs wordt informatie in vier kolommen weergegeven:

Solutions: De pictogrammen van vertoningen voor de oplossing van de Experience Cloud die door het geregistreerde punt wordt beïnvloed. Houd de muisaanwijzer boven het pictogram voor een tekstbeschrijving.

Occurred at: Toont wanneer de geregistreerde kwestie tijdens de zitting voorkwam.

Log level: Geeft de ernst van het probleem weer. De ernst is een van de volgende niveaus:

  • Logboek
  • Info
  • Waarschuwingen
  • Fouten

Log message: Beschrijft de kwestie.

Sommige logboekberichten bevatten een optie Code tonen. Selecteren Show Code om de voorwaardelijke code weer te geven die bepaalt of een regel moet worden geactiveerd.

Als u het logbestand wilt wissen, selecteert u Remove Logs.

Op deze pagina