Trådramar

Senaste uppdatering: 2023-05-20
  • Ämnen:
  • Content
    Visa mer om det här ämnet
  • Skapat för:
  • User
OBSERVERA

En typisk aktör inom denna verksamhet är en marknadsförings-/affärsstrategi.

Trådramar är en visuell representation av den förväntade digitala upplevelsen som vi avser att leverera.

Den här processen kan tillämpas på:

  • Resursnivåvy
  • Kanalnivåvy
  • Projektnivåvy

Detta hjälper till att flytta projektet från prototypfasen närmare den faktiska distributionsfasen.

Från en Resursnivåvy​bör vi skapa trådramar som definierar olika innehållslayoutalternativ och innehållsgrupperingar. Detta hjälper till att definiera hur flera innehållsdelar kan se ut när de sammanfogas som en grupp.
Vanligtvis använder vi faktiskt produktionsklar grafik, bilder och videor i den här aktiviteten.

Från en Kanalnivåvy bör vi skapa trådramar som visar hur innehållskanaler kopplas samman i den övergripande upplevelsen, inklusive uppspelningsstrategier för inbäddade kanaler. Vi kan också granska kanalövergångar som kan inträffa när datautlösare aktiveras.

På en Projektnivå kan vi börja modellera hur flera skärmar eller upplevelser kan fungera tillsammans på en fysisk plats för att skapa en komplett användarresa med flera kontaktytor.

Detta bör anpassas till den UX-resekarta som skapats tidigare.

På denna sida