UX-resekarta

Senaste uppdatering: 2023-05-20
  • Ämnen:
  • Content
    Visa mer om det här ämnet
  • Skapat för:
  • User
OBSERVERA

En typisk berörd part i denna verksamhet är en marknadsförings-/affärsstrategi.

En karta över användarupplevelser är utformad för att ge insyn i hur och varför användarna kommer att uppleva det digitala innehåll som levereras via nätverket.

Bygga UX Journey Map

Att förstå hur konsumenterna kommer att interagera med ett digitalt signeringsnätverk i en fysisk rymd är avgörande för att det nätverket ska lyckas och ge mervärde. Det hjälper också till att förstå hur de digitala upplevelserna kommer att konsumeras i samband med alla andra kanaler som en kund kan träffa på.

UX-resekartan är ett mycket bra sätt att visualisera hur en besökare kan förflytta sig i ett fysiskt utrymme, vilka element de kan träffa på och hur den digitala upplevelse som levereras via nätverket kan fylla upp eventuella luckor i hela resan.

I den här fasen av projektet kan vi välja att definiera alternativ och beroenden för dynamiskt eller interaktivt innehåll så att vi kan skapa prototyper för dem senare. Detta skulle inkludera en storyboard för varje interaktion, datavinlösare eller slingsegment som nätverket kommer att leverera tillsammans med nyckeltal som definieras i strategirapporten.

Vi rekommenderar att projektledare och viktiga intressenter får experimentera med den fysiska placeringen av digitala element längs olika delar av butikens resa samt de digitala upplevelser som faktiskt kan levereras.

OBSERVERA

Börja samla in analyser under piloten för att hjälpa affärsteamen att validera lösningens framgångar mot de specifika mätvärden de försöker uppnå. Genom att veta hur pilotprojektet fungerar kan affärsteamet avgöra vilka förbättringar som behöver göras.

På denna sida