Versionsinformation för funktionspaket 2001

Senaste uppdatering: 2022-12-21
 • Skapat för:
 • Intermediate
  Developer
FÖRSIKTIGHET

Vi rekommenderar att du uppgraderar till den senaste versionen av Adobe Experience Manager (AEM). Skärmar har underhållsstöd för AEM 6.3 Screens-plattformen.

Tillgänglighet

AEM Screens har släppt AEM 6.5 Feature Pack 3.

Du kan ladda ned det senaste funktionspaketet för AEM Screens 6.5.3 från Programdistributionsportal med din Adobe ID. Navigera till Adobe Experience Manager flik och sök efter Skärmar för att få det senaste funktionspaketet med namnet AEM 6.5 skärmar FP3.

Releasedatum

Releasedatum för AEM Screens Feature Pack 2001 är 31 januari 2020.

Nyheter

 • Kommandosynkronisering för uppspelning av resurser
  Med kommandosynkronisering kan du synkronisera uppspelningen mellan olika spelare. Spelarna kan spela upp olika innehåll, men varje resurs måste ha samma längd.
  Mer information om kommandosynkronisering och hur du ställer in överordnad och klienter finns i Använda kommandosynkronisering.

 • Hälsokontrollramverket visar https-status och tillåter tom referent
  I hälsokontrollsramverket kan användaren kontrollera om två nödvändiga konfigurationer (Tillåt tomma referensförfrågningar och Apache Felix Jetty Based HTTP Service) har konfigurerats innan ett AEM Screens-projekt körs.

  Mer information om hälsokontrollsramverket finns i Hälsokontrollsramverk.

 • Uppdateringar till standardövergångstyper
  Egenskaperna för övergångskomponenten som
  Typ ställs nu in på Tona och Varaktighet as 1 600 ms, som standard.

  Se Använda övergångar om du vill ha mer information.

Lanserade AEM Screens-spelare

Följande AEM Screens-spelare finns för AEM 6.4 Feature Pack 7 och AEM 6.5 Feature Pack 3:

 • ChromeOS
 • Windows
 • Android

AEM Screens Player - nedladdningar

Om du vill hämta den senaste AEM Screens-spelaren och läsa mer om felkorrigeringarna kan du läsa AEM Screens Player - nedladdningar.

På denna sida