Del 2: Att tänka på när projekt är omfång

Senaste uppdatering: 2023-05-20
 • Ämnen:
 • Overview
  Visa mer om det här ämnet
 • Skapat för:
 • Beginner
  User
  Developer

Den här sidan belyser del 2 i en 5-delsserie som utformats för att hjälpa teammedlemmarna att bättre förstå försäljningsaspekter för att utveckla framgångsrika AEM Screens-driftsättningar.

Översikt

I följande självstudiekurs beskrivs de element som måste identifieras vid projektidentifiering tillsammans med synpunkter från berörda parter för att utvärdera projektet och förbereda en lämplig design.

De viktigaste komponenterna i ett program för digitala signaturer som krävs för att distributionen ska lyckas är:

 • Innehållsstrategi
 • Krav för affärsverksamhet
 • Identifiering av IT- och nätverksmiljö
 • AV-krav
 • Utrustningsspecifikation
 • Webbplatsberedskap
OBSERVERA

Det är viktigt att definiera en innehållsstrategi som tar hänsyn till hur programmet kommer att utnyttja programvaru-, maskinvaru- och anslutningsresurserna för att lyckas leverera det tänkta värdet.

Sammanfattning av projektöverväganden i en digital signering

När du utvecklar en innehållsstrategi finns det flera saker att tänka på, bland annat I/O-lager, tillgångstyper, målgruppssegmentering och krav på dagdelsschema.

I/O-lager

I/O-kör villkorlig uppspelning av innehåll baserat på avkänningsnärheten. När en sensor upptäcker närhet kan uppspelningen av innehållet ändras från"attrahera" eller passivt innehåll till"engagera" eller interaktiv uppspelning. Detta är särskilt användbart i program där du vill att innehåll som är baserat på demografi ska visas.

Innehållstillgångstyper

Följande punkter anses förstå vad kunden tänker sig när det gäller innehållsresurser:

 • Anger om innehållet ska återanvändas i tryck-, tv- eller webbkampanjer?
 • Om innehållet består av statiska bilder eller mallar som innehåller dynamiskt matade komponenter?
 • Kommer animeringar att spelas upp som video- eller HTML-program?
 • Finns det tredjepartsintegreringar från Content Subscription Services, Social Media eller RSS-aggregation Services eller API-anrop?
 • Vilka krav gäller för bildupplösning?
 • Är skärmarna 16:9-standardproportioner eller anpassade? Stående eller Liggande?
 • Krävs det videomonger för flera skärmar, och i så fall, hur ser det ut?
 • Krävs det strategier för att förhindra driftstopp för innehåll som är knutet till drifts- eller annonsintäkter?

Målgruppssegmentering, dagdelar

Genom att tillämpa Day-Part-strategier kan slutkunder segmentera sitt innehåll och rikta meddelanden till rätt målgrupp vid rätt tidpunkt. Detta är särskilt effektivt för reklam- och butiksnätverk där många innehållsmedverkande ingår i hela spellistan.

Krav för affärsverksamhet

Affärsverksamhet är också viktig för att definiera i konversationer om innehållsstrategi. Genom att formatera slutkundernas supportbehov kan ni hantera förväntningarna efter driftsättningen och säkerställa att supportarbetet mäts korrekt.

A/V-krav

Monteringsscenarier måste också definieras, liksom överväganden kring enhetsåtkomst för service av utrustning. Detta kommer inte bara att påverka de inledande arbets- och utrustningsrekommendationerna utan även att fastställa de löpande service- och supportkraven.

Webbplatsberedskap

Det sista steget i förförsäljningsprocessen är att fastställa webbplatsens beredskap. Detta kan underlättas genom webbplatsundersökningar där information om plats, projekt och förlopp samlas in. Platsberedskap innebär i princip att en plats hämtas innan den installeras, och att eventuella artiklar som kunden behöver för att förbereda eller planera för att adressera innan en tekniker anländer. Vanligtvis omfattar detta element som ström, data, borttagning av möbler och eliminering av damm.

Del 2: Videosjälvstudiekurs om att tänka på när projekt är omfång

Följ självstudiekursen nedan för att lära dig mer om innehållsstrategi, I/O-lager, tillgångstyper, målgruppssegmentering, dagdelar, verksamhetskrav och överväganden som rör beredskap för webbplatser.

Att tänka på när projekt är omfång

Lär dig mer om innehållsstrategi, I/O-lager, tillgångstyper, målgruppssegmentering, dagdelar, verksamhetskrav och överväganden som rör webbplatsens beredskap.

Nästa steg

När du förstår vilka element som identifieras vid projektidentifiering och vad berörda parter har skrivit för att utvärdera projektet och förbereda en lämplig design, måste du lära dig de viktigaste villkoren i en övergripande projektplan, som projektcykel, åtgärder som omger maskinvarutester, konceptbevis, piloter och rollouts.

Navigera till Testning, POC, piloter & Rollouts för mer information.

På denna sida