Overgang van meerdere zones naar één zone

Omschrijving hoofdletter gebruiken

In deze sectie wordt een gebruikscasevoorbeeld beschreven waarin wordt benadrukt hoe u een lay-outkanaal met meerdere zones instelt dat met een lay-outkanaal met één zone afwisselt. Het kanaal met meerdere zones heeft het rangschikken van beeld/video activa en het toont hoe u opstellingsproject kunt dat van multi-zone aan single-zone en vice versa afwisselt.

Voorwaarden

Voordat u met dit gebruik begint, moet u controleren hoe u dit kunt doen:

Primaire acteurs

Inhoudsauteurs

Het project instellen

Voer de onderstaande stappen uit om een project in te stellen:

 1. Maak een AEM Screens-project met de naam Overnameloop, zoals hieronder wordt weergegeven.

  element

 2. Een uit meerdere zones bestaand rasterkanaal maken

  1. Selecteer de map Kanalen en klik op Maken op de actiebalk om de wizard te openen en een kanaal te maken.
  2. Selecteer Linker-L Bar Split Screen Channel van de tovenaar en creeer het kanaal genoemd als MultiZoneLayout.
  3. Voeg inhoud toe aan het kanaal. Sleep de elementen naar elk van de zones. In het volgende voorbeeld ziet u een kanaal MultiZoneLayout dat bestaat uit een video, een afbeelding en een tekstbanner (in een ingesloten reeks), zoals hieronder wordt weergegeven.

  element

  OPMERKING

  Raadpleeg Layout met meerdere zones voor meer informatie over het maken van een lay-out met meerdere zones in uw kanaal.

 3. Maak een ander kanaal met de naam Overnamekanaal naar de map Kanalen.

  element

 4. Klik op Bewerken op de actiebalk om inhoud aan dit kanaal toe te voegen. Voeg een Kanaal component en een beeldmiddel toe dat u wilt overschakelen aan dit kanaal, zoals aangetoond in het hieronder cijfer:

  element

 5. Open de instellingen voor de component Channel en wijs deze naar het kanaal MultiZoneLayout dat u hebt gemaakt in stap 2.

  element

 6. Stel de duur in van het veld Reeks op 10000 ms.

  element

 7. Open op dezelfde manier de instellingen voor de afbeelding (het element dat u hebt toegevoegd) en stel de duur van de afbeelding in op Reeks in het veld 3000 ms.

  element

De voorvertoning controleren

U kunt de gewenste output van de speler bekijken of enkel door op Voorproef van de redacteur te klikken.

De uitvoer toont hoe een lay-out met meerdere zones voor 10000 ms wordt afgespeeld en dan overschakelt naar de lay-out met één zone die de afspeelduur van 3000 ms heeft en vervolgens weer overschakelt naar de lay-out met meerdere zones.

OPMERKING

U kunt uw kanaalovergang (van multi-zone aan single-zone lay-out of vice versa), volgens uw vereisten aanpassen.

Op deze pagina