Temperaturaktivering i resecentret

I följande exempel visas användningen av lokal temperaturaktivering i resecentret baserat på de värden som anges i Google Sheets.

Beskrivning

Om ditt Google Sheets har ett värde under 50 visas en bild med varma drycker och om värdet är större än eller lika med 50 visas bilden med kalla drycker. Om något annat eller inget värde anges visas en standardbild.

Förhandsvillkor

Innan du börjar implementera aktiveringen av lokal temperatur i resecentret måste du lära dig att konfigurera datalagret, målgruppssegmentering och Aktivera målanpassning för kanaler i ett AEM Screens-projekt.

Mer information finns i Konfigurera ContextHub i AEM Screens.

Grundläggande flöde

Följ stegen nedan för att implementera användningsexemplet för aktivering av lokal temperatur i Travel Center:

 1. Fylla i Google Sheets

  1. Navigera till ContextHubDemo Google Sheet.
  2. Lägg till en kolumn med Rubrik1 med motsvarande värde för temperatur.

  screen_shot_2019-05-08at112911am

 2. Konfigurera segmenten i publiker enligt kraven

  1. Navigera till segmenten i målgruppen (se Steg 2: Konfigurerar målgruppssegmenteringKonfigurera ContextHub på AEM Screens-sidan för mer information).

  2. Välj Blad A1 1 och klicka på Redigera.

  3. Markera jämförelseegenskapen och klicka på konfigurationsikonen för att redigera egenskaperna.

  4. Välj Googlesheets/value/1/0 i listrutan i Egenskapsnamn

  5. Välj Operator som större än eller lika med i listrutan

  6. Ange värdet som 50

  7. På samma sätt väljer du Blad A1 2 och klickar på Redigera.

  8. Markera jämförelseegenskapen - värde och klicka på konfigurationsikonen för att redigera egenskaperna.

  9. Välj Googlesheets/value/1/0 i listrutan i Egenskapsnamn

  10. Välj Operator som mindre än i listrutan

  11. Ange värdet som 50

 3. Navigera och markera kanalen () och klicka på Redigera i åtgärdsfältet. I följande exempel, DataDrivenWeather, används en sekventiell kanal för att visa funktionaliteten.

  OBSERVERA

  Din kanal bör redan ha en standardbild och publikationerna bör vara förkonfigurerade enligt beskrivningen i Konfigurera ContextHub i AEM Screens.

  screen_shot_2019-05-08at113022am

  FÖRSIKTIGHET

  Du bör ha konfigurerat din ContextHub Configurations med hjälp av fliken Egenskaper —> Personalisering.

  screen_shot_2019-05-08at114106am

 4. Välj Mål i redigeraren och välj Varumärke och Aktivitet i listrutan och klicka på Starta målgruppsanpassning.

  new_activity3

 5. Kontrollera förhandsvisningen

  1. Klicka på Förhandsgranska. Öppna även Google Sheet och uppdatera värdet.
  2. Om du ändrar värdet till mindre än 50 bör du kunna se en bild av sommardrycker. Om värdet i Google Sheet är 50 eller högre än vad som ska kunna visa bilden med en het drink.

  result3

På denna sida