Temperaturaktivering i resecentret

I följande exempel visas användningen av lokal temperaturaktivering i resecentret baserat på de värden som anges i Google Sheets.

Beskrivning

Om värdet är mindre än 50 visas en bild med varma drycker och om värdet är större än eller lika med 50 visas bilden med kalla drycker. Om något annat eller inget värde anges visas en standardbild.

Förhandsvillkor

Innan du börjar implementera aktiveringen av lokal temperatur i resecentralen måste du lära dig hur du konfigurerar Datalager, Målgruppssegmentering och Aktivera mål för kanaler i ett AEM Screens-projekt.

Se ContextHub konfigureras i AEM Screens för detaljerad information.

Grundläggande flöde

Följ stegen nedan för att implementera användningsexemplet för aktivering av lokal temperatur i Travel Center:

 1. Fylla i Google-ark

  1. Navigera till ContextHubDemo Google Sheet.
  2. Lägga till en kolumn med Rubrik1 med motsvarande värde för temperaturen.

  screen_shot_2019-05-08at112911am

 2. Konfigurera segmenten i publiker enligt kraven

  1. Navigera till segmenten i målgruppen (se Steg 2: Konfigurera målgruppssegmentering in ContextHub konfigureras i AEM Screens sida för mer information).

  2. Välj Blad A1 1 och klicka Redigera.

  3. Markera jämförelseegenskapen och klicka på konfigurationsikonen för att redigera egenskaperna.

  4. Välj googlesheets/value/1/0 från listrutan i Egenskapsnamn

  5. Välj Operator as större än eller lika med i listrutan

  6. Ange Värde as 50

  7. På samma sätt väljer du Blad A1 2 och klicka Redigera.

  8. Välj Jämförelseegenskap - värde och klicka på konfigurationsikonen för att redigera egenskaperna.

  9. Välj googlesheets/value/1/0 från listrutan i Egenskapsnamn

  10. Välj Operator as mindre än i listrutan

  11. Ange Värde as 50

 3. Navigera och markera kanalen () och klicka på Redigera i åtgärdsfältet. I följande exempel DataDrivenVäder, används en sekventiell kanal för att visa funktionaliteten.

  OBSERVERA

  Din kanal bör redan ha en standardbild och publikerna bör vara förkonfigurerade enligt beskrivningen i ContextHub konfigureras i AEM Screens.

  screen_shot_2019-05-08at113022am

  FÖRSIKTIGHET

  Du borde ha konfigurerat ContextHub Konfigurationer använda kanalen Egenskaper —> Personalisering -fliken.

  screen_shot_2019-05-08at114106am

 4. Välj Målinriktning i redigeraren och väljer Varumärke och Aktivitet i listrutan och klicka på Börja målinrikta.

  new_activity3

 5. Kontrollera förhandsvisningen

  1. Klicka Förhandsgranska. Öppna även Google Sheet och uppdatera värdet.
  2. Om du ändrar värdet till mindre än 50 bör du kunna se en bild av sommardrycker. Om värdet i Google Sheet är 50 eller högre än vad som ska kunna visas på en bild av en het drink.

  result3

På denna sida