Aktivering av hotellreservation

Senaste uppdatering: 2023-05-20
 • Skapat för:
 • Intermediate
  Admin
  Developer

Följande exempel visar hur man använder aktivering av sjukhusbokning baserat på de värden som anges i Google Sheets.

Beskrivning

I det här användningsfallet fylls Google Sheet i med en procentandel reservationer på två restauranger Restaurant1 och Restaurant2. En formel tillämpas baserat på värdena för Restaurant1 och Restaurant2 och baserat på formeln tilldelas värdet 1 eller 2 till AdTarget Kolumn.

Om värdet för Restaurant1 > Restaurant2 sedan AdTaget är tilldelat värde 1 annars AdTarget är tilldelat värde 2. Värde 1 genererar Svag mat option and Value 2 results in display of Thailändska livsmedel på skärmen.

Förhandsvillkor

Innan du börjar implementera aktiveringen av reservationen måste du lära dig hur du konfigurerar Datalager, Målgruppssegmentering och Aktivera mål för kanaler i ett AEM Screens-projekt.

Se ContextHub konfigureras i AEM Screens för detaljerad information.

Grundläggande flöde

Följ stegen nedan för att implementera användningsexemplet för aktivering av gästreservation för ditt AEM Screens-projekt:

 1. Fylla i Google-bladen och lägga till formeln.

  Du kan till exempel använda formeln på den tredje kolumnen AdTarget, vilket visas i figuren nedan.

  screen_shot_2019-04-29at94132am

 2. Konfigurera segmenten i publiker enligt kraven

  1. Navigera till segmenten i målgruppen (se Steg 2: Konfigurera målgruppssegmentering in ContextHub konfigureras i AEM Screens sida för mer information).

  2. Välj Blad A1 1 och klicka Redigera.

  3. Markera jämförelseegenskapen och klicka på konfigurationsikonen för att redigera egenskaperna.

  4. Välj googlesheets/value/1/2 från listrutan i Egenskapsnamn

  5. Välj Operator as likhet i listrutan

  6. Ange Värde as 1

  7. På samma sätt väljer du Blad A1 2 och klicka Redigera.

  8. Markera jämförelseegenskapen och klicka på konfigurationsikonen för att redigera egenskaperna.

  9. Välj googlesheets/value/1/2 från listrutan i Egenskapsnamn

  10. Välj Operator as 2

 3. Navigera och markera kanalen () och klicka på Redigera i åtgärdsfältet. I följande exempel DataDrivenRestaurant, används en sekventiell kanal för att visa funktionaliteten.

  OBSERVERA

  Din kanal bör redan ha en standardbild och publikerna bör vara förkonfigurerade enligt beskrivningen i ContextHub konfigureras i AEM Screens.

  screen_shot_2019-05-08at14652pm

  FÖRSIKTIGHET

  Du borde ha konfigurerat ContextHub Konfigurationer använda kanalen Egenskaper —> Personalisering -fliken.

  screen_shot_2019-05-08at114106am

 4. Välj Målinriktning i redigeraren och väljer Varumärke och Aktivitet i listrutan och klicka på Börja målinrikta.

 5. Kontrollera förhandsvisningen

  1. Klicka Förhandsgranska. Du kan även öppna dina Google-blad och uppdatera deras värde.
  2. Uppdatera värdet i Restaurant1 och Restaurant2 kolumner. If Restaurant1 > Restaurant2, du bör kunna visa en bild av Stopp annan mat, Thailändska matbilden visas på skärmen.

  result5

På denna sida