AEM Project Archetype

Het AEM Project bevat alle code en configuraties voor een implementatie. Met AEM Project Archetype maakt u een minimaal Adobe Experience Manager-project op basis van best practices als startpunt voor uw eigen AEM projecten.

Aanvullende bronnen

Op deze pagina