Uw eerste SPA Reageren in AEM maken

Laatste update: 2024-01-26
  • Onderwerpen:
  • SPA Editor
    Meer informatie over dit onderwerp
  • Gemaakt voor:
  • Beginner
    Developer

Klik hier als u vanuit AEM Sites wilt publiceren met Edge Delivery Services.

Welkom bij een meerdelige zelfstudie die is ontworpen voor ontwikkelaars die nog niet vertrouwd zijn met de SPA Editor in Adobe Experience Manager (AEM). In deze zelfstudie wordt de implementatie besproken van een React-toepassing voor een fictief levensstijlmerk, de WKND. De React-app is ontwikkeld en ontworpen voor implementatie met AEM SPA Editor, die React-componenten toewijst aan AEM componenten. De voltooide SPA, die aan AEM worden opgesteld, kan dynamisch met traditionele in-line het uitgeven hulpmiddelen van AEM worden ontworpen.

Laatste SPA geïmplementeerd

Implementatie van WKND-SPA

Info

De zelfstudie is ontworpen om te werken met AEM as a Cloud Service en is achterwaarts compatibel met AEM 6.5.4+ en AEM 6.4.8+.

Laatste code

Alle zelfstudiecode is te vinden op GitHub.

De meest recente codebasis is beschikbaar als downloadbare AEM Pakketten.

Vereisten

Voordat u deze zelfstudie start, hebt u het volgende nodig:

  • Basiskennis van HTML, CSS en JavaScript
  • Basiskennis van Reageren

Hoewel niet vereist, is het nuttig om een basisbegrip te hebben van ontwikkeling van traditionele AEM Sites-componenten.

Lokale ontwikkelomgeving

Er is een lokale ontwikkelomgeving nodig om deze zelfstudie te voltooien. Screenshots en video worden vastgelegd met de AEM as a Cloud Service SDK die wordt uitgevoerd in een Mac OS-omgeving met Visual Studio-code als IDE. Opdrachten en code moeten onafhankelijk zijn van het lokale besturingssysteem, tenzij anders aangegeven.

Vereiste software

Volgende stappen

Waar wacht u op?! De zelfstudie starten door naar de Project maken hoofdstuk en leer hoe te om een SPARedacteur toegelaten project te produceren gebruikend het AEM Project Archetype.

Op deze pagina