Integrera AEM Forms med ServiceNow

Senaste uppdatering: 2023-12-01
 • Skapat för:
 • Intermediate
  Developer

Skapa och visa incidenter i ServiceNow med formulärdatamodell i AEM Forms.

Förutsättningar

Exempelresurser

Följande exempelresurser finns i artikeln

 • Konfiguration av molntjänster
 • Växla filer för att skapa en incident och hämta alla incidenter
 • Formulärdatamodell baserad på swagger-filer
 • Anpassat formulär för att skapa och lista ServiceNow incidenter

Distribuera resurserna på servern

Åtkomst till ServiceNow-instansreferenser

 • Klicka på din användarprofil
  klicka på användarprofilen

 • Klicka på Hantera instanslösenord

 • Instansinformationen visas nedan
  instansinformation

Testa integreringen

 • Öppna det adaptiva formuläret
 • Ange några värden i beskrivnings- och kommentarsfältet och klicka på knappen Skapa incident
 • Incident-ID för den nyligen skapade incidenten ska fyllas i i textfältet och tabellen nedan ska innehålla alla incidenter.

På denna sida