Introduktion

Senaste uppdatering: 2024-01-26
  • Skapat för:
  • Beginner
    Developer

Det första steget är att skapa ett schema baserat på de data som ska användas för att fylla i det adaptiva formuläret.

XFA baseras på ett schema

Använd schemat för att skapa ett anpassat formulär

XFA är inte baserat på ett schema

  • Öppna XDP i AEM Forms Designer.
  • Klicka på Arkiv | Formuläregenskaper | Förhandsgranska.
  • Klicka på Generera förhandsgranskningsdata.
  • Klicka på Generera.
  • Ange ett beskrivande filnamn som form-data.xml

Du kan använda vilket som helst av de kostnadsfria onlineverktygen för att generera XSD från XML-data som genererats i föregående steg.

Skapa ett anpassat formulär baserat på schemat från föregående steg.

OBSERVERA

Vi rekommenderar alltid att du undersöker de data som genereras när du skickar in adaptiva formulär. Då får du en bra uppfattning om XML-formatet för de data som behöver sammanfogas med det anpassade formuläret.

Data från adaptiv form
skickade data

Data som exporterats från PDF
exporterade data

Du måste extrahera de exporterade data topmostSubform en nod med lämpliga namnutrymmen bevarade så att data kan sammanfogas med det adaptiva formuläret.

Nästa steg

Skapa OSGi-tjänst

På denna sida