Automatiserad Forms-testning med AEM Forms

Senaste uppdatering: 2024-01-26
  • Skapat för:
  • Beginner
    Developer

AEM 6.3 Forms introducerar möjligheten att låta användare skapa testfall i AEM för Adaptiv Forms med Calvin SDK som är byggt ovanpå hobbes.js-ramverket.

OBSERVERA

Adaptiv automatiserad testning från Forms finns med AEM 6.3 och senare

OBSERVERA

På denna sida