Workfront utökade projektmappar för kopplingar

Läs mer om projektmappar när du använder den förbättrade kopplingen för Adobe Workfront och Experience Manager Assets, inklusive:

  • Projektlänkade mappar
  • Mappning av mappmetadata
  • Arv av mappmetadata

På denna sida