Publicera

Lär dig hur du publicerar resurser och deras återgivningar från AEM Author till AEM Publish.

Kontrollera att AEM Assets-distributionen har en AEM Publish-tjänst licensierad innan du publicerar mediefiler.

På denna sida