Anpassade smarta taggar för bilder

Senaste uppdatering: 2024-01-26
  • Skapat för:
  • Intermediate
    Developer

Med anpassade smarta taggar för bilder kan smarta taggar anpassas med kundspecifika termer.
Anpassade smarta taggar, eller förbättrade smarta taggar, kan sedan utnyttjas för att förbättra användarsökningen och hjälpa till att hitta resurserna vid rätt tidpunkt.

Konfigurera egna smarta taggar för bilder för AEM 6.x

OBSERVERA

Anpassade smarta taggar för bilder etableras automatiskt för AEM as a Cloud Service.

Anpassade smarta taggar för bilder kräver Smarta taggar för bilder som ska konfigureras.

Lär dig hur du konfigurerar utbildning för smarta taggar i AEM Assets med hjälp av smarta innehållstjänster och Adobe I/O. Anpassade smarta taggar för bilder

Ytterligare resurser

På denna sida