Starta ett exportjobb i AEM Dynamic Media

I den här videon går du igenom stegen för att utlösa ett exportjobb i Dynamic Media under parametern Skicka jobbåtgärd.

På denna sida