Bearbetar material för AEM Dynamic Media

I den här videon går du igenom processen för att köra arbetsflödet DAM Update Asset på en resurs med Dynamic Media aktiverat.

På denna sida