Skapa profiler för smart beskärning i AEM Dynamic Media

I den här videon går du igenom stegen för att skapa en profil för smart beskärning i AEM Dynamic Media.

På denna sida