Skapa bildförinställningar med AEM Dynamic Media

I den här videon går du igenom stegen för att skapa bildförinställningar i Dynamic Media.

På denna sida