Konfigurera en säker förhandsgranskningsserver för AEM Dynamic Media

I den här videon går vi igenom processen att lägga till information om en testserver (IP-filter för klient) i Dynamic Media för säker förhandsvisning med Dynamic Media Classic App.

På denna sida