Använda Smart Crop med AEM Assets Dynamic Media

Smart Crop använder Adobe Sensei för att eliminera tidskrävande och kostsamma beskärningsåtgärder för responsiv design.

OBSERVERA

I videon antas att AEM körs i Dynamic Media S7-läge. Instruktioner om hur du konfigurerar AEM med Dynamic Media finns här.

Adobe Experience Manager Dynamic Media Smart Crop innehåller

  • AEM kan enkelt skapa bildprofiler för smart beskärning baserat på enhetens bredd och höjd.
  • Smart beskärning kan utföras för en enskild resurs eller för alla resurser i en mapp.
  • Du kan ändra storlek på redigeringslayouten för smart beskärning så att den blir synligare.
  • Dynamic Media-komponenten för AEM Sites har stöd för Smart Crop.
  • Publicerad URL för den smarta beskurna resursen är tillgänglig för användning med program från tredje part som accepterar värdbaserade resurser.
OBSERVERA

Koordinaterna för smart beskärning är proportionellt. Det vill säga, för de olika inställningarna för smart beskärning i en bildprofil, skickas samma proportioner till Dynamic Media om proportionerna är desamma för de nya måtten i bildprofilen. På grund av detta föreslås samma beskärningsområde i redigeraren för smart beskärning. En beskärningsinställning på 100x100 och 200x200 resulterar exempelvis i att samma smarta beskärning genereras av systemet.

På denna sida