Taggar

Taggar är ett viktigt verktyg för att hantera resurser i resursernas mapphierarki. Det är viktigt att skapa en taggningsmiljö så att användarna kan identifiera och ordna resurser i AEM.

På denna sida