Taggar

Senaste uppdatering: 2024-01-26
  • Skapat för:
  • Beginner
    User

Taggar är ett viktigt verktyg för att hantera resurser i resursernas mapphierarki. Det är viktigt att skapa en taggningstaxonomi så att användare kan identifiera och ordna resurser och resurser i AEM.

På denna sida