Metadata-scheman

Metadata-scheman definierar gränssnittet som användare interagerar med metadata för resurser i AEM, och deras definition och tillämpning för resurser är avgörande för den digitala resurshanteringen.

På denna sida