Metadataprofiler

Med metadataprofiler kan du automatiskt använda standardmetadata för resurser i resursmappar, vilket minskar belastningen för metadatahantering för AEM användare och ökar konsekvensen i metadata.

På denna sida