Originalmappar

Genom att definiera basmappar i AEM Assets kan du skapa en stabil innehållsarkitektur och grund för din digitala resurshantering.

På denna sida