Om InDesign-filer och resursmallar i AEM Assets

I den här videosjälvstudiekursen går du igenom hur du definierar en InDesign-fil och alla tillhörande överväganden som du kan använda i funktionen Resursmallar för AEM Resurser.

Skapa mallfilen InDesign

 1. Hämta och öppna InDesign-filmall

 2. Öppna märkordspanelen, Granska namnkonventionen för taggar och observera att elementen som kan redigeras i filen InDesign redan är taggade. Kom ihåg att bara taggade element kan redigeras i AEM.

  • Fönster > Verktyg > Taggar
 3. På sidan lägger du till ett nytt textelement, anger texten"Sidhuvud" och använder kommandot Rubrik Styckeformat.

  • Fönster > Format > Styckeformat

  Skapa och använd sedan en ny tagg med namnet Page2Heading.

 4. Lägg till FPO-logotypbilden (anges i zip-filen) till Logo-elementet på den Överordnad sidan.

  • Högerklicka och markera Passning > Passningsalternativ för ram… > Innehållspassning > Fyll ram proportionellt

  Läs mer om rampassningsalternativoch som passar ditt sätt att arbeta.

 5. Kopiera rubriken (logotyp och företagsnamn) från den Överordnad mallen på sidan och sidan via Klistra in på plats.

  • På sidan 1 håller du ned Skift-Cmd och klickar på macOS eller Skift-Alt och klickar i Windows för att markera rubriken som visas på den Överordnad sidan och ta bort den.
  • Kopiera sidhuvudet från den Överordnad sidan till sidan 1 via Klistra in på plats
  • Upprepa stegen för sida 2
 6. Öppna strukturpanelen genom att dubbelklicka på varje element. Kontrollera att alla strukturella element motsvarar verkliga element i filen InDesign. Ta bort oanvända eller obehövliga element. Kontrollera att all taggning är semantisk och att elementen är taggade på rätt sätt.

  OBSERVERA

  Kom ihåg att en dåligt konstruerad InDesign-fil är den vanligaste orsaken till problem med AEM resursmallar, så att taggningen och strukturen är ren och korrekt.

Skapa och redigera en resursmall i AEM Assets

 1. Starta InDesign Server på hamn 8080.

 2. Se till att AEM Author-instansen är konfigurerad att interagera med InDesign Server(och vice versa).

 3. InDesign-filen har överförts till AEM Assets och gör det möjligt för AEM Workflow och InDesign Server att bearbeta materialet fullt ut.

 4. Skapa en ny mall under Resurser > Mallar och markera den InDesign-fil som överförts till AEM i steg 4.

 5. Redigera resursmallen som skapats i steg 5 och författare till de redigerbara fälten.

 6. Klicka Klar för att generera de slutliga återgivningarna av resursmallen med hög återgivning.

 7. Klicka på resursmallkortet för att öppna och granska resursåtergivningarna för att hämta återgivningarna med hög återgivning.

Ytterligare resurser

InDesign-mallfil och bildstöd

Hämta InDesign-mallfil och bildstöd

På denna sida