Konfigurera resursmallar med AEM Assets och InDesign Server

Med hjälp av resursmallar kan marknadsförarna skapa, hantera och leverera digitala resurser för digitala och tryckta medier. Det är mycket enklare att skapa marknadsföringsbroschyrer, visitkort, flygblad, annonser och postkort med tillgångsmallar när de integreras med InDesign-servern. Konfiguration av InDesign-server med AEM beskrivs i det här avsnittet.

OBSERVERA

AEM måste anslutas till en InDesign-server som körs när INDD-mallen överförs. En del av den inledande bearbetningen i INDD-filen kräver InDesign-servern.

Ladda ned testversionen av InDesign Server

Hämta InDesign Server webbplats för nedladdning av testversion

Startar InDesign Server

# macOS command

$ /Applications/Adobe\ InDesign\ CC\ Server\ 2017/InDesignServer -port 8080

På denna sida