Ställ in resursmallar med AEM Assets och InDesign Server

Senaste uppdatering: 2024-01-26
  • Skapat för:
  • Intermediate
    Developer

Med hjälp av resursmallar kan marknadsförarna skapa, hantera och leverera digitala resurser för digitala och tryckta medier. Det är mycket enklare att skapa marknadsföringsbroschyrer, visitkort, flygblad, annonser och postkort med tillgångsmallar när de integreras med InDesignen. Konfiguration av InDesign server med AEM beskrivs i det här avsnittet.

OBSERVERA

AEM måste anslutas till en InDesign som körs när INDD-mallen överförs. En del av den inledande bearbetningen i INDD-filen kräver en InDesign-server.

Ladda ned testversion av InDesign Server

Ladda ned Ladda ned webbplats för testversioner av InDesigner Server

Startar InDesign Server

# macOS command

$ /Applications/Adobe\ InDesign\ CC\ Server\ 2017/InDesignServer -port 8080

På denna sida