Använda resurskatalog med AEM Commerce och InDesign Server

AEM 6.4 Katalogförbättringar gör det möjligt att skapa katalogsidor med AEM Resursmallar och InDesign Server. En användare kan skapa en katalogsida med hjälp av mallen InDesign och mappa produktegenskaper till redigerbara fält, som senare kan användas för att skapa liknande sidor för olika produkter.

OBSERVERA

InDesign-servern ska köras innan du skickar .indd-filer till AEM Assets.

  • Kreativa användare kan tagga innehåll med en InDesign-fil. InDesign-fil med taggat innehåll identifieras som redigerbara fält när den överförs till AEM Assets.
  • En användare kan skapa en katalogsida med hjälp av en .indd-fil. Taggat innehåll i .indd-filen är tillgängligt som redigeringsbara fält, vilket ger innehållsförfattare möjlighet att ändra innehåll för dessa fält.
  • Produktegenskaper kan mappas till redigerbara fält förutsatt att deras fälttyp matchar.
  • Katalogsidor för liknande produkter kan enkelt skapas.
  • Möjlighet att sammanfoga olika katalogsidor i en enda PDF- eller .indd-fil

På denna sida