Inställning av Adobe Asset Link

Få snabb genomslagskraft i organisationen genom att göra det enklare för kreatörer och marknadsförare att samarbeta om resurser när de skapar innehåll. Om du använder IT kan du snabbt konfigurera Adobe Asset Link utan kostnad, vilket kopplar dina Creative Cloud-appar som Photoshop, Illustrator, InDesign och XD till Adobe Experience Manager Assets.

Inställning av tillgångslänk för AEM as a Cloud Service

Lär dig hur du konfigurerar Adobe Asset Link för AEM as a Cloud Service, konfigurerar användarberättiganden och AEM as a Cloud Service samt hur du installerar och använder Adobe Asset Link.

Inställning av tillgångslänk för Managed Services och lokal

Lär dig hur du konfigurerar Adobe Asset Link för AEM 6 som körs i Adobes hanterade tjänster eller på plats, konfigurerar användarberättiganden och AEM as a Cloud Service samt hur du installerar och använder Adobe Asset Link.

Inställning av tillgångslänk för domänförtroende

Lär dig vad Domain Trust är, vad det innebär att använda Adobe Asset Link med Experience Manager Assets och hur du konfigurerar Domain Trust.

På denna sida