Adobe Experience Manager Opmerkingen bij de release desktop app v1.10

Voor desktop app v1.x release zijn de volgende downloadkoppelingen en AEM compatibiliteitsgegevens beschikbaar.

Producten Adobe Experience Manager bureaubladtoepassing
Versie 1.10 (1.10.0.6 op Mac en 1.10.0.3 op Windows)
Type Minder release
Date 1.10.0.6 (Mac): 15 april 2020; 1.10.0.3 (Win): 31 augustus 2018
URL's downloaden Mac OS X 64-bits; Windows 32-bits; Windows 64-bits
Compatibiliteit AEM 6.5.x; AEM 6.4.x; AEM 6.3 SP2; AEM 6.2 SP1 GVB2+; AEM 6.1 SP2
OPMERKING

Limiet voor cachegrootte wordt niet afgedwongen. Wanneer de bureaubladtoepassing wordt gestart, wordt de cachegrootte eenmaal berekend en wordt een melding weergegeven als de grootte dicht bij de vooraf gedefinieerde limiet ligt.

Systeemvereisten en -vereisten

Adobe Experience Manager bureaubladtoepassing is compatibel met de volgende besturingssystemen:

 • Mac OS X 10.10 of hoger, met de meest recente opgeloste problemen.

 • Windows 10 met de recentste de dienstpakken en insectenmoeilijke situaties.

OPMERKING

Windows 7 wordt niet meer ondersteund. Zie het artikel over EOL van Vensters 7.

Adobe raadt u ten zeerste aan de nieuwste versie van AEM bureaubladtoepassing te gebruiken om de nieuwste functionaliteit, de meest recente opgeloste problemen en de beste prestaties te bieden.

De versie van AEM bureaubladtoepassing die u op uw lokale computer wilt installeren, vereist een specifieke AEM serverversie/aanvullende serveronderdelen (servicepakketten, hotfixes of functiepakketten). Zorg ervoor dat de AEM server correct is geconfigureerd voordat u er voor het eerst verbinding mee maakt. Neem contact op met de AEM als u hulp nodig hebt.

Zie gedetailleerde verenigbaarheidsmatrix aan het eind van dit document om de eerste vereisten voor uw opstelling te evalueren.

Nieuw in desktop app v1.10

AEM desktop app 1.10 richt zich op het verbeteren van de gebruikerservaring bij grote uploads, informatie over de achtergrondbewerkingen en geoptimaliseerde ervaring bij het openen van elementen met gekoppelde bestanden (zoals InDesign).

OPMERKING

Gebruik ten minste versie 1.10.0.6 van de app als u MacOS 10.15.4 of hoger gebruikt. Deze patchrelease voldoet aan Apple notarization requirements.

Lokaal bewerken/uitchecken: Automatisch uploaden van wijzigingen die zijn opgeslagen naar elementen kan worden uitgeschakeld in het statusvenster. Op die manier kan de gebruiker aan bestanden blijven werken en wijzigingen opslaan en vervolgens, wanneer deze gereed zijn, besluiten alle wijzigingen te uploaden.

Het venster Vereenvoudigd middelenstatus. Het statusvenster is vereenvoudigd. Op het tabblad Uploads worden nu zowel afzonderlijke elementen weergegeven als mappen of bulkuploads. Het vorige tabblad Bulk-uploads is verwijderd.

Pictogram van toepassing om bulkuploads aan te geven. Het toepassingspictogram geeft aan dat een bulkupload wordt uitgevoerd door een "transfer"-overlay weer te geven.

Meldingen voor conflicten bijwerken. Wanneer de toepassing een conflict ontdekt wanneer het proberen om activa bij te werken, zal het een bericht tonen, zodat de gebruiker dat kan herzien zonder de behoefte om het statusvenster te controleren. Wanneer de toepassing wordt gestart, wordt gecontroleerd op alle conflicten, zodat de gebruiker deze kan oplossen.

Betere afhandeling van verbindingsverliezen. Bulkuploads worden gepauzeerd als er een verbindingsverlies is, en de gebruiker zal later kunnen hervatten. Er is een optie Retry beschikbaar om een mislukte upload van een afzonderlijk bestand opnieuw te proberen.

Installatie-instructies

Zie AEM desktop app installeren en configureren voor gedetailleerde instructies.

Verbeteringen in de vorige versies

Deze release breidt de vorige versies van de Experience Manager-bureaubladtoepassing uit en vervangt deze, die de volgende belangrijke verbeteringen mogelijk maakten:

 • Versie 1.9/1.9.1: herbruikbare uploads, verbeterd statusvenster, toepassingspictogrammen die de status van toepassing/verbinding aangeven, vooraf opgehaalde gekoppelde middelen voor InDesign-bestanden.

 • Versie 1.8: betere controle van geheim voorgeheugengrootte voor de gebruiker, betere login ervaring voor SAML/SSO op Vensters, ondersteunend .pac netwerkvolmacht op MAC, en klant-gemelde kwesties.

 • Versie 1.7: verbeteringen in stabiliteit en caching logica, betere steun voor netwerkvolmacht, en capaciteit om interne dossiers na uninstallation schoon te maken.

 • Versie 1.6: verbeteringen in het aanmeldingsproces voor verschillende AEM beveiligingsconfiguraties en de stabiliteit en prestaties van de toepassing.

 • Versie 1.5: stabiliteit en veerkracht van de toepassing tegen diverse voorzien van een netwerkproblemen, betere steunbaarheid.

 • Versie 1.4: de mogelijkheid om hiërarchische mappen op de achtergrond te uploaden met voortgangscontrole.

 • Versie 1.3: prestatieverbeteringen en stabiliteit van het benaderen van bestanden en het opslaan van wijzigingen in AEM, met name van Creative Cloud-bureaubladtoepassingen, zoals InDesign, Illustrator of Photoshop. Het was bedoeld om gebruikers een meer lokale desktop-achtige ervaring te bieden wanneer het werken met dossiers, terwijl tegelijkertijd de verrichtingen van de netwerkgegevensoverdracht op de achtergrond behandelen.

Verbeteringen beschikbaar sinds AEM desktop app 1.9

Adobe Experience Manager desktop app 1.9.1 was een patchrelease waarmee een aantal belangrijke problemen van klanten met betrekking tot het uitchecken van bedrijfsmiddelen en het kopiëren van bestanden van gedeelde netwerken naar een lokale map werden opgelost.

 • Activa die door een gebruiker zijn uitgecheckt, mogen niet voor andere gebruikers beschikbaar zijn (CQ-4246009)

 • Kopie van toegewezen map naar een lokale map ondersteunen wanneer de gebruikersmap zich op een aparte schijfpartitie bevindt (CQ-4243978)

AEM bureaubladtoepassing 1.9 was gericht op het verbeteren van de gebruikerservaring bij grote uploads, informatie over de achtergrondbewerkingen en geoptimaliseerde ervaring bij het openen van elementen met gekoppelde bestanden (zoals InDesign).

Opnieuw te
schakelen uploadsVoor uploads, vooral rond grote dossiers, is er een optie om hen in het nieuwe venster van de Status van Activa te pauzeren/te hervatten.

Verbeterd venster
MiddelstatusEen verbeterd venster voor de status van elementen biedt de volgende informatie over elementen.

Changes

 • Hier worden wijzigingen in de wachtrij weergegeven.

 • Toont uploads in uitvoering, met inbegrip van een vooruitgangsbar, overdrachtssnelheid, totale dossiergrootte, en grootte die tot nu toe worden overgebracht.

 • Voltooide uploads weergegeven met totale overdracht en eindsnelheid.

 • De weergave van geüploade bestanden is mislukt, samen met een foutbericht en overdrachtgegevens, indien beschikbaar.

 • Uploads die drie keer zijn mislukt, geven een foutbericht weer.

 • Conflicterende bestanden die worden weergegeven met een pictogram waarop de gebruiker kan klikken. Klik op het pictogram om een dialoogvenster met een uitleg en twee opties weer te geven:

  • Keep Mine uploadt het bestand onmiddellijk naar de server.

  • Overwrite Mine verwijdert het lokale bestand onmiddellijk en downloadt een nieuwe kopie van de server.

Downloads

 • Hiermee worden downloads die momenteel worden uitgevoerd, weergegeven, inclusief een overdrachtsnelheid en de grootte die tot nu toe zijn overgedragen.

 • Voltooide downloads weergegeven met het totaal overgedragen geheugen, de uiteindelijke snelheid en een pictogram waarmee het bestand wordt geopend wanneer erop wordt geklikt (alleen beschikbaar voor afzonderlijke bestanden).

 • Mislukte downloads weergegeven met een foutbericht en overdrachtsinformatie, indien beschikbaar.

 • In de voettekst ziet u het totale aantal gedownloade bestanden en de gemiddelde overdrachtsnelheid.

 • Als een gebruiker ervoor kiest om veelvoudige dossiers van de Experience Manager Assets interface van het Web te openen of uit te geven, zullen zij samen worden gegroepeerd. Bijvoorbeeld mijnelement.jpeg en 4 andere bestanden.

 • Wanneer u InDesign-documenten downloadt, inclusief gekoppelde elementen die zijn opgeslagen in AEM Assets, downloadt de bureaubladtoepassing eerst alle gekoppelde elementen voordat u het document Adobe InDesign opent en geeft deze het downloaden van gekoppelde elementen aan. Bijvoorbeeld 5 van 24.

Bulk Uploads

Het uploaden van grote omslaghiërarchieën via Create > Upload Folder in AEM Web UI of het kopiëren van en het selecteren van "de Elementen van het Deeg"in Vinder of Ontdekkingsreiziger in het Desktop app contextmenu zal het gebruik van dit dialoogvenster teweegbrengen.

 • Hier worden uploads tijdens de uitvoering weergegeven, inclusief een voortgangsbalk en de naam van het bestand dat momenteel wordt overgedragen.

 • Tijdens het uploaden wordt een pictogram weergegeven waarmee het uploaden wordt geannuleerd wanneer erop wordt geklikt. De overdracht wordt gestopt wanneer het huidige overdragende bestand is voltooid.

 • Mislukte overdrachtsprocessen worden weergegeven met een foutbericht (alleen als de volledige overdracht mislukt).

 • Als een afzonderlijk bestand niet kan worden overgedragen, wordt dit als een fout op het tabblad weergegeven. Anders worden afzonderlijke bestanden niet weergegeven op het tabblad *, maar slechts één item voor de volledige upload.

Pictogrammen om de status van achtergrondbewerkingen aan te geven

Het toepassingspictogram geeft de status van de achtergrondbewerkingen aan, zodat de gebruikers een betere visuele oriëntatie krijgen. Wanneer de toepassing bijvoorbeeld niet is verbonden met AEM het pictogram, wordt deze grijs weergegeven wanneer er een actieve upload plaatsvindt, wordt er een "sync"-overlay weergegeven, enzovoort.

Ophalen vooraf van gekoppelde elementen

Om de gebruikerservaring te verbeteren bij het werken met InDesign-documenten die gekoppelde elementen bevatten die zijn opgeslagen in AEM, probeert de bureaubladtoepassing deze gekoppelde bestanden vooraf op te halen naar de lokale cache voordat het InDesign-document wordt gedownload en geopend. Op die manier heeft de gebruiker de gekoppelde bestanden lokaal beschikbaar en hoeft hij niet langer te wachten wanneer hij of zij deze in InDesign opent (in het deelvenster Koppelingen).
Het vooraf ophalen werkt alleen als AEM de koppelingen aan de serverzijde herkent. Voor een element met herkende koppelingen wordt een lijst met "verwijzingen" weergegeven in de weergave Eigenschappen van het InDesign-element.

Verbeteringen beschikbaar sinds AEM desktop app 1.8.x

AEM desktop app 1.8.1 fast-follow release heeft verbeteringen aangebracht bij het openen van meerdere bestanden tegelijk van AEM gebruikersinterface naar de release 1.8 (CQ-4237747, CQ-4238780). Verbeteringen in AEM desktop app 1.8 zijn:

 • Caching: nieuwe interface voor het beheren van AEM bureaubladtoepassingscache (CQ-4208690), inclusief

  • huidige cachegrootte weergeven

  • maximale cachegrootte definiëren voordat een melding wordt verzonden

  • De cachegrootte wordt alleen gecontroleerd bij het starten van de bureaubladtoepassing en er wordt een melding weergegeven als de geconfigureerde limiet is bereikt

  • wissen van de cacheknop is nu beschikbaar in de nieuwe interface

 • Aanmelden: (Win) Vaste aanmelding bij AEM instantie geconfigureerd voor gebruik van SAML en SSL (CQ-4216353)

 • Netwerk:

  • wanneer een AEM sessie verloopt, wordt de gebruiker nu op de hoogte gesteld en kan hij op het bericht klikken om zich opnieuw aan te melden (CQ-4202028).

  • (Mac) Voeg ondersteuning toe voor het maken van verbinding met AEM via de proxyconfiguratie .pac (CQ-4233430).

  • (Win) los problemen op met het dialoogvenster Geavanceerd - Aanmeldings-URL (CQ-4236061).

 • Bugfixes:

  • Dialoogvenster Meer informatie over element: soms was de actiebalk niet zichtbaar (CQ-4208540).

  • (Win) Het bestand kan nu worden gesynchroniseerd nadat u een eerdere versie hebt hersteld vanuit de gebruikersinterface van AEM Assets (CQ-4216411).

Verbeteringen beschikbaar sinds AEM desktop app 1.7

 • Stabiliteit:

  • Verbeterde stabiliteit wanneer AEM bureaubladtoepassing verbinding maakt met een overbelaste AEM server (CQ-4224803).

  • Verbeterde stabiliteit bij het aanvragen van een groot aantal bestanden (CQ-4224212).

  • Verbeterde assetupdate met extra controle (CQ-4228291).

 • Caching:

  • Schijffouten verhelpen en problemen met openen bij het openen van bestanden in Photoshop, InDesign, Finder (CQ-4223993, CQ-4217603, CQ-4223717).

  • Verbeterde plaatsing in cache om binaire bestanden met een grootte van nul te voorkomen (CQ-4216599).

 • Aanmelden: Verbinding maken met strictSSL uitgeschakeld voor speciale configuraties (zoals lokaal uitgegeven certificaten) (CQ-4223949).

 • Netwerken: Verbeterde ondersteuning voor verbinding via netwerkproxy (CQ-4223477, CQ-4221280, CQ-4206854).

 • Installatie en verwijdering:

  • (Win) Cleaner uninstallation (CQ-4220906).

  • [Windows 32] bitInstaller probeert Microsoft .NET Framework v. 4.5 (CQ-4218084) niet te installeren.

  • (Mac) Handmatig script voor het volledig verwijderen van bureaubladtoepassingsbestanden (CQ-4216489).

OPMERKING

Problemen die zijn aangetroffen in AEM desktop app 1.7 bètabelasting (die niet aanwezig waren in de release 1.6, worden niet vermeld in de opmerkingen bij de release).

Verbeteringen beschikbaar sinds AEM desktop app 1.6

 • Documentatie: Nieuwe Aanbevolen werkwijzen voor v1.x app-documentatie.

 • Verbeterd aanmeldingsproces voor AEM:

  • Verbeter de behandeling van SAML * ontkoppel regels (CQ-4202781).

  • Voeg mogelijkheden toe om afzonderlijke login URL in Voorkeur (CQ-4214052, CQ-4214051) te vormen.

 • Bruikbaarheid: De gebruiker op de hoogte stellen wanneer het element nog steeds wordt gedownload voor grotere elementen (CQ-4216284).

 • Netwerken:

  • DNS-caching (CQ-4210176).

  • Verbinding via proxy ondersteunen in Windows (CQ-4206854).

 • In cache plaatsen en toegang tot netwerkshare in Finder/Explorer:

  • Het vergrendelingspictogram is nu zichtbaar voor uitgecheckte middelen in Windows 10 (CQ-90957).

  • De inhoud van de omslag zou in netwerkaandeel kunnen verdwijnen/opnieuw verschijnen (CQ-4209160, CQ-4210180).

  • Fout bij het uploaden van een bestand als gevolg van een conflict dat is gemeld in de status van de wachtrij uploaden (CQ-4215727).

  • Bij het openen van meerdere bestanden vanuit de bureaubladtoepassingsmap in PS, worden mogelijk afgebroken of onvolledige berichten weergegeven (CQ-4216276).

 • Oplossingen voor stabiliteit en prestaties:

  • Verbeterde prestaties tijdens het bladeren door mappen met veel bestanden (CQ-4214933).

  • bureaubladtoepassing 1.5 kan de bureaubladcomputer in de loop der tijd vertragen (CQ-4209159).

  • De statusfunctie voor wachtrij tonen werkt alleen voor de gebruiker die de app heeft geïnstalleerd (CQ-4212199).

  • (Windows) Zorg ervoor dat het 32-bits installatieprogramma geen 64-bits code bevat (CQ-4217406).

 • Bepaalde problemen gevonden en opgelost in 1.6 bèta:

  • Hoog CPU-gebruik (CQ-4218070).

  • Sleep bestanden die een fout veroorzaken bij het uploaden naar AEM (CQ-4217006).

Verbeteringen beschikbaar sinds AEM desktop app 1.5

Versie 1.5.1.5 voor Mac OS X: De release 1.5.1.5 biedt de volgende voordelen:

 • Nieuwe en verbeterde functies: Voeg de functie Kopiëren/Plakken toe aan de integratie met Finder om rechtstreekse overdracht van desktop naar AEM mogelijk te maken (CQ-4208158).

 • Bugfixes:

  • Correctie van fout 43 die soms optrad tijdens het wijzigen van de naam van elementen (CQ-4207900).

  • Als u terugkeert naar een oudere versie van de tijdlijn in AEM, wordt het element niet bijgewerkt in Finder (CQ-4205194).

  • bureaubladtoepassing crasht bij bladeren door grote, geneste mappen (CQ-4208539).

  • Het koppelingspunt voor bureaubladtoepassing is nu /Volumes/DAM en is dus consistent voor alle gebruikers (CQ-4208159).

  • Wanneer u een bestand voor het eerst in InDesign plaatst, wordt een updatewaarschuwing weergegeven (CQ-4207454).

Opmerking over koppelingswaarschuwingen: De toepassingen van de Creative Cloud (zoals InDesign) nemen een "momentopname"van de laatste-gewijzigde tijd van het punt op het tijdstip het wordt geplaatst. Als die datum later verandert, rapporteert de Adobe Creative Cloud-app dat de koppelingen verouderd zijn. Dit wordt op een paar manieren gemeld:

 • Wanneer de Adobe Creative Cloud-app wordt gestart, wordt een dialoogvenster weergegeven waarin de gebruiker wordt geïnformeerd dat de gekoppelde elementen verouderd zijn en waarin de gebruiker wordt gevraagd actie te ondernemen.

 • Als de Adobe Creative Cloud-app al wordt uitgevoerd, wordt een geel driehoekwaarschuwingspictogram weergegeven op het gekoppelde element.

Dit gedrag is het zelfde voor activa op lokale schijf en activa in een AEM op Desktop gemonteerde folder, met de volgende uitzonderingen:

 • Als een geplaatst element wordt gewijzigd door een andere gebruiker, verschijnt het waarschuwingspictogram de eerste keer dat andere gebruikers een document openen dat het geplaatste element bevat. Dit gebeurt alleen als het geplaatste element al in de lokale cache is geplaatst.

 • Als een gebruiker een geplaatst element wijzigt via de gekoppelde map van AEM bureaublad en vervolgens de lokale cache wist, wordt het geplaatste element gerapporteerd als verouderd.

Beide gevallen worden verwacht en zijn bijwerkingen van de "vertraagde synchronisatie"architectuur van AEM Desktop.

Versie 1.5.0.x voor Mac OS X en Windows: deze release van AEM bureaubladtoepassing biedt de volgende voordelen:

 • Betere stabiliteit en veerkracht tegen voorzien van een netwerkkwesties.

  • stabielere toewijzing van AEM Assets-mappen (CQ-103276, CQ-4204669, CQ-4203957).

  • Betere verwerking van bestanden in cache (CQ-4204336, CQ-4206263).

  • Verbeterde verwerking van het downloaden/uploaden van grote bestanden van meer dan 2 GB (CQ-4206438).

  • Correctie van "Fout 36" bij het verplaatsen of hernoemen van een groter aantal bestanden in Finder (CQ-4204640).

 • Optimalisaties in netwerkcommunicatie met AEM Server (CQ-4204974, CQ-100903).

 • Betere betrouwbaarheid bij het openen, plaatsen en opslaan van AEM in Creative Cloud-apps (CQ-4203968, CQ-4205511, CQ-103543, CQ-4207141, CQ-90980).

 • Verbeterde ondersteuning: optie voor het wissen van de cache (CQ-4202541), eenvoudige toegang tot logbestanden (CQ-4202340, CQ-4204673).

 • Andere correcties:

  • Betere ondersteuning voor elementen en mappen met Japanse tekens in naam/niet-Engelse taalinstellingen (CQ-4195433, CQ-4205793, CQ-4199446).

  • Betere afhandeling van aanmelding met SSL (CQ-4200217).

  • Betere aandelenmontage (CQ-42007-93).

  • Verschillende verbeteringen in de stabiliteit (CQ-4207539, CQ-4200378).

  • Betere verwerking van AEM Assets URL in Voorkeuren (CQ-97388).

Verbeteringen beschikbaar sinds AEM desktop app 1.4

 • Het eenvoudig uploaden van hiërarchische mappen via de nieuwe handeling Map maken > Uploaden in Touch UI.
  • Handeling start een bewerking voor het uploaden van mappen die wordt uitgevoerd door de bureaubladtoepassing
  • Desktop-app doorloopt de opgegeven maphiërarchie op de achtergrond op het bureaublad en uploadt de bestanden naar AEM Assets
  • De gebruiker kan de vooruitgang in het nieuwe Upload venster van de Status van de Rij met vooruitgangsbar voor aan de gang zijnde verrichtingen controleren
  • De status van de wachtrij uploaden biedt ook betere informatie over probleemoplossing (bijvoorbeeld geen verbinding met de server)
 • Nieuwe handeling Bewerken in Touch-gebruikersinterface waarin bewerkingen voor uitchecken en openen in één handeling worden gecombineerd
 • Geoptimaliseerde groepering van acties met betrekking tot het bureaublad in Touch-gebruikersinterface (AEM 6.3)
 • Verbeterde compatibiliteit met de nieuwste versies van het besturingssysteem
 • Door de klant gemelde correcties

Verbeteringen beschikbaar sinds AEM desktop app 1.3

 • Meer efficiëntie. De gebruikers besteden minder tijd wachtend op netwerkverrichtingen om te voltooien.
 • Verbeterde integratie met de Finder, die meer stabiliteit en toegang tot functies, zoals miniaturen, biedt.
 • Verbeteringen in cache en prestaties.
 • Betere ondersteuning voor het rechtstreeks opslaan van desktopapps (PS, ID, AI, enzovoort).
 • Verbeterde integratie met Mac OS (het protocol voor lokale netwerkstations is veranderd van WebDAV in stabielere SMB1).
 • Desktop-app maakt verbinding met de AEM server via AEM native HTTP RESTful-protocol.
 • Bestanden worden eerst lokaal opgeslagen en vervolgens na een vooraf gedefinieerde tijd (30 seconden) weer naar AEM geüpload. Hierdoor wordt de tijd voor het opslaan van bestanden verkort.
 • Betere verwerking van bureaubladtoepassingen die gebruik maken van tussenliggende bestandsbewerkingen om een bestand op te slaan (gedeeltelijke opslag en tijdelijke bestanden), waardoor de tijdlijn van AEM Asset de juiste versie en informatie over het uploaden van middelen kan weergeven.
 • Dialoogvenster voor het bijhouden van de status van uploadtaken op de achtergrond.

Lijst met wijzigingen

Koppelpunt op Mac

Sinds Mac OS 10.12 (Sierra) heeft Apple de machtigingen voor de map /Volumes die wordt gebruikt voor het koppelen van netwerkstations en apparaten gewijzigd in meer beperkingen. Voor het maken van een nieuw koppelingspunt zijn administratieve rechten vereist. Dit probleem is opgelost in Mac OS 10.12.5.

Aangezien AEM bureaubladtoepassing moet worden uitgevoerd voor gebruikers die geen beheerrechten hebben op de lokale computer, is het koppelingspunt voor AEM Assets-opslagruimte in 1.4 en 1.5 gewijzigd in een DAM-submap in de lokale map van de gebruiker op MacOS (CQ-104183).

Aangezien de map /Volumes geen beheerrechten meer vereist, is deze wijziging in 1.5.1 ongedaan gemaakt. Zo kunt u ook InDesign-documenten delen die AEM elementen tussen MacOS-gebruikers hebben geplaatst.

Protocol wijzigen (sinds v1.3)

 • Mac OS X:
  • Het lokale protocol van de netwerkaandrijving voor OS X Desktopintegratie veranderde in SMB1 van WebDAV.
  • De AEM opslagplaats die is gekoppeld met de desktop-app is zichtbaar als een 'smb'-netwerkstation in Finder in plaats van als een WebDAV-station.
 • Windows:
  • Het lokale protocol van de netwerkaandrijving voor de Desktopintegraties van Vensters blijft; AEM wordt als WebDAV-share gekoppeld.
 • Voor beide platforms (Windows en Mac):
  • Het protocol om tot activa toegang te hebben/te downloaden en veranderingen in AEM te uploaden is veranderd in het inheemse AEM protocol, dat op HTTP-Gebaseerd RESTful protocol is. Het verstrekt grotere controle over netwerkverrichtingen en is meer compatibel met de netwerkinfrastructuur.
OPMERKING

In Mac OS X leidt de wijziging van het lokale netwerkschijfprotocol van WebDAV in SMB1 tot een ander lokaal pad naar hetzelfde middel in de opslagplaats. Dit kan van invloed zijn op koppelingen naar bestanden die via de opdracht Plaatsen in Adobe Creative Cloud-toepassingen zijn geplaatst. Zie de Gebruik AEM Desktop app voor meer informatie.

Bestandsbeheer (sinds 1.3)

 • Mappen worden automatisch bijgewerkt na een vooraf gedefinieerde vertraging (momenteel 30 seconden).
 • Bestanden die door andere gebruikers zijn uitgecheckt, zijn gemarkeerd als alleen-lezen.
 • Bestanden worden in twee fasen opgeslagen op een netwerkstationlocatie die via de bureaubladtoepassing is geïnstalleerd.
 • In de eerste fase wordt een bestand lokaal opgeslagen. Op deze manier hoeft de gebruiker die het bestand opslaat, niet te wachten totdat het bestand volledig is overgebracht naar AEM. De gebruiker kan het bestand opnieuw gebruiken zodra het is opgeslagen.
 • In de tweede fase uploadt de bureaubladtoepassing een bijgewerkt bestand naar AEM server na een vooraf gedefinieerde vertraging (bijvoorbeeld dertig jaar). Deze bewerking vindt plaats op de achtergrond. Met de optie Status achtergrondbestandssync tonen kunt u de status van de uploadbewerking weergeven.

Belangrijke kennisgevingen

Map uploaden. Het wordt aanbevolen de nieuwe mogelijkheid voor het uploaden van mappen te gebruiken om grotere, hiërarchische mappen naar AEM te uploaden in plaats van een kopie/sleep en neerzet in een gekoppelde AEM opslagplaats te gebruiken vanuit Finder-/Verkenner-niveau. Als u de functie voor het uploaden van mappen gebruikt, communiceert de bureaubladtoepassing rechtstreeks met AEM en heeft deze dus veel betere controle over het gehele proces.

AEM sessie beschikbaar houden. AEM bureaubladtoepassing is afhankelijk van een sessie die op de AEM Assets-server is geopend om de juiste werking te garanderen. Voor gebruikers die elke dag met desktop app werken, wordt aanbevolen om AEM Assets aan het einde van hun dag uit te schakelen om de aanmelding af te dwingen en 'AEM Assets 's morgens koppelen om ervoor te zorgen dat ze zijn aangemeld en dat het netwerkaandeel operationeel is.

Schakel Pictogramvoorvertoning uit in Finder. Als u met Finder wilt bladeren door grote mappen, met name door slechte netwerkconnectiviteit, moet u ervoor zorgen dat zowel "Pictogram" als "Voorvertoning pictogram" is uitgeschakeld. Anders, zal de Vinder beginnen elk middel in een omslag te downloaden om een kleine voorproef te produceren, die tot slechte prestaties en hoog bandbreedtegebruik (CQ-4219779) kan leiden

 • Ga in Finder naar de gedeelde netwerkmap van AEM Assets
 • Klik met de rechtermuisknop op het DAM-koppelingspunt
 • Weergaveopties tonen selecteren
 • Selectie van Voorvertoning pictogram tonen opheffen
 • Klik op "Als standaardwaarden gebruiken"

Cache opschonen wanneer verbinding wordt gemaakt met een nieuwe AEM. Als de bureaubladtoepassing verbinding maakt met een andere AEM server met dezelfde URL, wordt de cache niet automatisch gewist. Cache handmatig wissen om de juiste bewerkingen te garanderen. Dit gebeurt normaal gesproken tijdens het testen, wanneer AEM installaties kunnen worden vervangen terwijl ze op dezelfde URL worden uitgevoerd (CQ-4216982)

Gebruik CA-ondertekende SSL-certificaten. Houd er rekening mee dat AEM bureaubladtoepassing zelfondertekende SSL-certificaten niet ondersteunt wanneer verbinding wordt gemaakt met AEM via een beveiligde HTTPS-verbinding. Voor dergelijke verbindingen is op de server een certificaat met CA-handtekening vereist. (CQ-87941)

Bekende problemen

 • Algemeen:
  • Server-URL's zijn vereist om naar de server te wijzen zonder een pad (bijvoorbeeld http://server, https://server, http://server:port of https://server:port). Contextpaden en andere submappen dan /content/dam worden niet ondersteund (CQ-89343, CQ-87272)
 • Bestandsnamen/lokalisatie:
  • Bestands- en mapnamen met gereserveerde tekens worden niet correct verwerkt. Gebruik bestands- en mapnamen die voldoen aan de AEM (CQ-93361, CQ-93308, CQ-89276, CQ-4217183)
  • Sommige toepassingen, zoals Adobe Illustrator, maken mogelijk bestanden met namen die niet worden ondersteund in AEM. Bijvoorbeeld, toevoegend Converted na het omzetten van een dossier, dat het verhindert worden geupload (CQ-4216985)
  • Middelen met internationale namen kunnen verschijnen en elke paar seconden verdwijnen
 • Inchecken en uitchecken:
  • Een element dat door een gebruiker is uitgecheckt, kan niet door een andere gebruiker worden geopend, door de handeling Openen vanuit de aanraakinterface of rechtstreeks op het bureaublad. Sommige toepassingen melden het als gesloten, maar ook bedorven of zelfs hangen terwijl het proberen te openen. (CQ-4199234)
  • Het gelijktijdig wijzigen van bestanden door meerdere gebruikers kan tot gevolg hebben dat sommige wijzigingen verloren gaan. De oplossing hiervoor is de incheck- en uitcheckfunctie te gebruiken om te voorkomen dat meerdere gebruikers hetzelfde bestand wijzigen (CQ-97035)
  • Bepaalde toepassingen ondersteunen de alleen-lezen markering niet op de juiste wijze, waardoor een gebruiker een bestand kan opslaan dat door een andere gebruiker is uitgecheckt. Het gewijzigde bestand wordt pas overgedragen wanneer de andere gebruiker het bestand incheckt. Beide wijzigingen zijn beschikbaar in AEM als verschillende versies van het element (CQ-89551, CQ-87572, CQ-89615)
  • De status voor Uitchecken en Alleen-lezen wordt onafhankelijk gerapporteerd in Finder. Dit resulteert in 2 vergrendelingspictogrammen wanneer een gebruiker een middel uitcheckt (CQ-89507)
 • Integratie van Finder:
  • Wanneer u grote bestanden sleept of neerzet, kan de Finder de tijd uit nemen terwijl bestanden op de achtergrond worden overgebracht. Dit resulteert in een Error - 36. U kunt dit probleem omzeilen door het element opnieuw te slepen/neer te zetten of te openen (CQ-4219628)
  • Het handmatig opnieuw laden van mappen werkt niet altijd. Oplossing: wachten 30 seconden voor de map die automatisch wordt bijgewerkt. (CQ-97389)
  • Meer informatie over middelen… is beperkt tot één bestandsselectie (CQ-89542, CQ-87656)
  • Openen in AEM Assets… is beperkt tot één bestand en één map (CQ-83382)
  • Fout bij het wijzigen van de naam van elementen zonder extensie (CQ-4218971)
 • Functionaliteit voor kopiëren en plakken: Plakken is beschikbaar wanneer er geen element naar het klembord is gekopieerd
 • Windows:
  • Bestanden met alternatieve gegevensstromen (ADS) worden alleen volledig ondersteund op NTFS. Als dergelijke bestanden worden gekopieerd naar het WebDAV-aandeel dat door de bureaubladtoepassing wordt geleverd, wordt de gebruiker gewaarschuwd dat het bestand eigenschappen heeft die niet naar de nieuwe locatie kunnen worden gekopieerd. Dit is meestal prima omdat de eigenschappen alleen relevant zijn voor een bepaalde toepassing op het bureaublad van de gebruiker en niets te maken hebben met de feitelijke bestandsinhoud (CQ-103770) (Win)
  • desktop app in Windows moet worden geïnstalleerd door de gebruiker die de app gaat gebruiken (CQ-4216389) (win)
  • De toepassing kan vastlopen wanneer de optie Retry wordt geselecteerd op een mislukte upload onder bepaalde omstandigheden nadat de batchupload is hervat wanneer de verbinding wordt verbroken (CQ-4251884) (Win)

Nuttige bronnen

Compatibiliteitsmatrix en voorwaarden

AEM desktop app werkt met verschillende versies van AEM. Zie de compatibiliteitsmatrix voor de ondersteunde versies.

Versie Herziening Releasedatum Compatibiliteit
1,10 1.10.0.3 (Mac en Windows) 31 aug. 2018 AEM 6.5; AEM 6.4 SP1; AEM 6.3 SP2; AEM 6.2 SP1 GVB2+; AEM 6.1 SP2
1,9 1.9.1.1 (Mac en Windows) 21 jun. 2018 AEM 6.4; AEM 6.3 SP1; AEM 6.2 SP1 GVB2+; AEM 6.1 SP2
1,8 1.8.1.0 (Mac en Windows) 28 mrt. 2018 AEM 6.4; AEM 6.3 SP1; AEM 6.2 SP1 GVB2+; AEM 6.1 SP2
1,7 1.7.0.3 (Mac en Windows) 10 jan. 2018 AEM 6.3 SP1; AEM 6.2 SP1 GVB2+; AEM 6.1 SP2

Op deze pagina