Titelkomponent (v2)

Komponenten Core Component Title är en avsnittsrubrikkomponent med redigering på plats.

Användning

Titelkomponenten är avsedd att användas som rubrik eller rubrik för ett avsnitt i innehållet. De tillgängliga rubriknivåerna kan definieras av mallskaparen i designdialogruta. Innehållsredigeraren kan välja bland tillgängliga rubriknivåer i redigeringsdialogruta. För att underlätta redigeringen av rubriktexten är det också enkelt att redigera texten på plats.

Version och kompatibilitet

I det här dokumentet beskrivs v2 av Title Component, som introducerades i version 2.0.0 av Core Components i januari 2018.

FÖRSIKTIGHET

Det här dokumentet beskriver v2 för komponenten Title.

Mer information om den aktuella versionen av komponenten Title finns i Titelkomponent -dokument.

Exempel på komponentutdata

Om du vill se både komponenten Title och exempel på dess konfigurationsalternativ samt HTML och JSON-utdata går du till Komponentbibliotek.

Teknisk information

Den senaste tekniska dokumentationen om Title Component finns på GitHub.

Mer information om hur du utvecklar kärnkomponenter finns i Dokumentation för grundkomponentutvecklare.

Dialogrutan Redigera

I redigeringsdialogrutan kan innehållsförfattaren definiera titeltexten och välja rubriknivå.

 • Titel - Om den är tom används sidans rubrik
 • Typ / Storlek - Definierar rubriknivån för titeln
 • Länk - Definierar innehållet som titeln ska länka till. Det kan vara en sökväg till en innehållssida, en extern URL eller en sidankarpunkt.
 • ID - Med det här alternativet kan du styra den unika identifieraren för komponenten i HTML och i Datalager.
  • Om inget anges genereras ett unikt ID automatiskt åt dig och du hittar det genom att granska den resulterande sidan.
  • Om ett ID anges är det författarens ansvar att se till att det är unikt.
  • Om du ändrar ID:t kan det påverka spårningen av CSS, JS och datalager.

Redigeringsdialogrutan för titelkomponent

OBSERVERA

Möjligheten att definiera en länk för titeln introducerades i version 2.2.0 av Core Components.

Du kan även använda redigeraren på plats för att redigera texten i titelkomponenten.

In-place editing of Title Component

Designdialogruta

I designdialogrutan kan mallskaparen definiera den standardrubriknivå som titelkomponenter ska ha när de skapas av innehållsförfattarna.

Fliken Storlekar

Title Components''s design dialog

 • Tillåtna typer/storlekar för författare - Aktivera eller inaktivera rubriktyper som är tillgängliga för innehållsförfattare när de använder komponenten Title.
 • Standardtyp/storlek- Definiera den rubriktyp som automatiskt tilldelas när en innehållsförfattare lägger till titelkomponenten på en sida.
 • Inaktivera länk- Inaktivera stöd för länkar i titelkomponenten så att innehållsförfattare inte kan länka från titlar.
OBSERVERA

Möjligheten att definiera en länk för titeln introducerades i version 2.2.0 av Core Components.

Fliken Format

Titelkomponenten har stöd för AEM Formatsystem.

Adobe-klientdatalager

Title Component har stöd för Adobe Client Data Layer.

På denna sida