Titelkomponent (v1)

Senaste uppdatering: 2023-05-20
 • Skapat för:
 • Developer
  Admin
  User

Komponenten Core Component Title är en avsnittsrubrikkomponent med redigering på plats.

Användning

Titelkomponenten är avsedd att användas som rubrik eller rubrik för ett avsnitt i innehållet.

De tillgängliga rubriknivåerna kan definieras av mallskaparen i designdialogruta. Innehållsredigeraren kan välja bland tillgängliga rubriknivåer i redigeringsdialogruta. För att underlätta redigeringen av rubriktexten är det också enkelt att redigera texten på plats.

Version och kompatibilitet

I det här dokumentet beskrivs v1 i Title Component, som ursprungligen introducerades i version 1.0.0 av Core Components med AEM 6.3.

I följande tabell visas kompatibiliteten för v1 för komponenten Title.

AEM Titelkomponent v1
6.3 Kompatibel
6.4 Kompatibel
FÖRSIKTIGHET

Det här dokumentet beskriver version 1 av komponenten Title.

Mer information om den aktuella versionen av komponenten Title finns i Titelkomponent -dokument.

Exempel på komponentutdata

Följande prov tas från Vi.butik.

Skärmbild

HTML

<div class="cmp cmp-title aem-GridColumn aem-GridColumn--default--12">
   <h2>Welcome! This is our finest equipment!</h2>
</div>

JSON

"title": {
       "columnClassNames": "aem-GridColumn aem-GridColumn--default--12",
       ":type": "weretail/components/content/title",
       "jcr:title": "Welcome! This is our finest equipment!",
       "type": "h2"
      }
OBSERVERA

JSON-export från Core Components kräver version 1.1.0 av Core Components. Se kompatibilitetsinformation för kärnkomponenter v1 för mer information.

Dialogrutan Redigera

I redigeringsdialogrutan kan innehållsförfattaren definiera titeltexten och välja rubriknivå.

OBSERVERA

Om du anger ett tomt värde för titeln visas sidans titel.

Du kan även använda redigeraren på plats för att redigera texten i titelkomponenten.

Designdialogruta

I designdialogrutan kan mallskaparen definiera den standardrubriknivå som titelkomponenter ska ha när de skapas av innehållsförfattarna.

Teknisk information

Den senaste tekniska dokumentationen om Title Component finns på GitHub.

Hela kärnkomponentprojektet kan laddas ned från GitHub.

Mer information om hur du utvecklar kärnkomponenter finns i Dokumentation för grundkomponentutvecklare.

På denna sida