Sidkomponent (v1)

Sidkomponenten är en utökningsbar sidkomponent som är utformad för att fungera med mallredigeraren och tillåter att sidhuvud/sidfot och strukturkomponenter sätts ihop med mallredigeraren.

Användning

Page Component (Sidkomponent) utgör grunden för alla sidor som har utformats med de viktigaste komponenterna samt redigerbara mallar. Med hjälp av sidkomponenten kan sidhuvuden, sidfötter och sidstrukturen definieras som en mall med hjälp av de andra huvudkomponenterna.

Med hjälp av designdialogrutan kan anpassade klientbibliotek definieras för sidan. Till skillnad från andra komponenter som har en redigeringsdialogruta som är tillgänglig direkt från komponenten, är redigeringsdialogrutan för sidkomponenten fönstret sidegenskaper eftersom komponenten är själva sidan.

Version och kompatibilitet

I det här dokumentet beskrivs v1 i Page Component, som ursprungligen introducerades i version 1.0.0 av Core Components med AEM 6.3.

I följande tabell visas kompatibiliteten för v1 för sidkomponenten.

AEM Sidkomponent v1
6.3 Kompatibel
6.4 Kompatibel
FÖRSIKTIGHET

I det här dokumentet beskrivs v1 för sidkomponenten.

Information om den aktuella versionen av sidkomponenten finns i dokumentet Sidkomponent.

OBSERVERA

v1 i sidkomponenten stöder inte sidomdirigering. Använd den aktuella versionen av sidkomponenten om du vill ha stöd för sidomdirigering.

Exempel på komponentutdata

Följande är ett exempel från We.Retail.

Skärmbild

HTML

<!DOCTYPE HTML>
<html lang="en">
  <head>
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8"/>

  <meta name="template" content="hero-page"/>

<link rel="stylesheet" href="/etc.clientlibs/weretail/clientlibs/clientlib-dependencies.css" type="text/css">
<script type="text/javascript" src="/etc.clientlibs/weretail/clientlibs/clientlib-dependencies.js"></script>

<link rel="stylesheet" href="/etc.clientlibs/clientlibs/granite/jquery-ui.css" type="text/css">
<link rel="stylesheet" href="/etc.clientlibs/weretail/clientlibs/clientlib-base.css" type="text/css">

<script src="https://use.typekit.net/dje4ayd.js"></script>
<script>try {
  Typekit.load({async: true});
} catch (e) {
}</script>

<script type="text/javascript">
      (function() {
        window.ContextHub = window.ContextHub || {};

        /* setting paths */
        ContextHub.Paths = ContextHub.Paths || {};
        ContextHub.Paths.CONTEXTHUB_PATH = "/etc/cloudsettings/default/contexthub";
        ContextHub.Paths.RESOURCE_PATH = "\/content\/we\u002Dretail\/us\/en\/equipment\/_jcr_content\/contexthub";
        ContextHub.Paths.SEGMENTATION_PATH = "\/etc\/segmentation\/contexthub";
        ContextHub.Paths.CQ_CONTEXT_PATH = "";

        /* setting initial constants */
        ContextHub.Constants = ContextHub.Constants || {};
        ContextHub.Constants.ANONYMOUS_HOME = "/home/users/l/l5mcNzhlwJ663w4ZSrI_";
        ContextHub.Constants.MODE = "no-ui";
      }());
    </script><script src="/etc/cloudsettings/default/contexthub.kernel.js" type="text/javascript"></script>

  <link href="/etc/designs/we-retail.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>

    <!--[if IE]><link rel="shortcut icon" href="/etc/designs/we-retail/favicon.ico"/><![endif]-->

  <link rel="icon" type="image/png" href="/etc/designs/we-retail/favicon_32.png"/>

  <link rel="apple-touch-icon" sizes="60x60" href="/etc/designs/we-retail/touch-icon_60.png"/>

  <link rel="apple-touch-icon" sizes="76x76" href="/etc/designs/we-retail/touch-icon_76.png"/>

  <link rel="apple-touch-icon" sizes="120x120" href="/etc/designs/we-retail/touch-icon_120.png"/>

  <link rel="apple-touch-icon" sizes="152x152" href="/etc/designs/we-retail/touch-icon_152.png"/>

  <title>Equipment</title>
</head>
  <body>

<div class="container">
  <div class="root responsivegrid">
<div class="aem-Grid aem-Grid--12 aem-Grid--default--12 ">

  <div class="header aem-GridColumn aem-GridColumn--default--12">

  <div class="we-retail-header" data-we-header-content="/content/we-retail/us/en/equipment.header_include.html">
    <div class="we-SearchModal modal fade" id="navbar-search" role="dialog" data-color="primary">
      <div class="modal-dialog">
        <div class="modal-content">
          <div class="modal-header">
            <span><i class="we-Icon we-Icon--search"></i>Search anything</span>
            <button type="button" class="close" data-dismiss="modal"><span>Close search</span><i class="we-Icon we-Icon--close-alt"></i></button>
          </div>
          <div class="modal-body">
            <div class="row">
              <div class="col-md-12">
                <form id="form-search-input-inline" data-paths="[/content/we-retail/us/en]" class="scf-js-searchform navbar-form navbar-left" role="search">
                  <div class="scf-quicksearch-form-group form-group">
                    <input type="search" id="scf-js-quicksearch-input-inline" placeholder="Start typing..." data-dropdown="drop_search" aria-controls="drop_search" aria-expanded="false" name="input_value" class="we-SearchModal-input" value="" required="" autocomplete="off">
                    <span role="status" aria-live="polite" class="ui-helper-hidden-accessible"></span>
                    <input type="hidden" name="resultPage" class="scf-js-seach-resultPage" value="/content/we-retail/us/en/community/search"/>
                    <input type="hidden" name="searchEndpoint" class="scf-js-search-endpoint" value="/content/we-retail/us/en/community/search/jcr:content/content/primary/searchresult"/>
                  </div>
                </form>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
    <!-- /.we-SearchModal -->

    <div class="we-LanguageModal modal fade" tabindex="-1" role="dialog" data-color="primary">
      <div class="modal-dialog modal-center modal-sm">
        <div class="modal-content">
          <div class="modal-header">
            <h3 class="modal-title text-center">CHOOSE YOUR COUNTRY</h3>
          </div>
          <div class="modal-body">
            <ul class="we-LanguagesList">
              <li>
                <i class="we-lang-icon we-lang-icon-ca"></i><span><a href="/content/we-retail/ca/en.html">English</a> | <a href="/content/we-retail/ca/fr.html">French</a></span>
              </li>

              <li>
                <i class="we-lang-icon we-lang-icon-ch"></i><span><a href="/content/we-retail/ch/de.html">German</a> | <a href="/content/we-retail/ch/fr.html">French</a> | <a href="/content/we-retail/ch/it.html">Italian</a></span>
              </li>

              <li>
                <i class="we-lang-icon we-lang-icon-de"></i><span><a href="/content/we-retail/de/de.html">German</a></span>
              </li>

              <li>
                <i class="we-lang-icon we-lang-icon-es"></i><span><a href="/content/we-retail/es/es.html">Spanish</a></span>
              </li>

              <li>
                <i class="we-lang-icon we-lang-icon-fr"></i><span><a href="/content/we-retail/fr/fr.html">French</a></span>
              </li>

              <li>
                <i class="we-lang-icon we-lang-icon-it"></i><span><a href="/content/we-retail/it/it.html">Italian</a></span>
              </li>

              <li>
                <i class="we-lang-icon we-lang-icon-us"></i><span><a href="/content/we-retail/us/en.html" class="active">English</a> | <a href="/content/we-retail/us/es.html">Spanish</a></span>
              </li>
            </ul>
          </div>
        </div>
        <div class="modal-after">
          <a href="#" data-dismiss="modal"><i class="we-Icon we-Icon--close-alt"></i> Close</a>
        </div>
      </div>
    </div><!-- /.we-LanguageModal -->
  </div>
</div>
<div class="heroimage image aem-GridColumn aem-GridColumn--default--12">

  <div class="we-HeroImage width-full jumbotron" style="background-image: url(\2f content\2fwe-retail\2fus\2f en\2f equipment\2fjcr%3acontent\2froot\2fhero_image.img.jpeg);">
    <div class="container cq-dd-image">
      <div class="we-HeroImage-wrapper">
        <p class="h3"></p>
        <strong class="we-HeroImage-title h1">Equipment</strong>

      </div>
    </div>
  </div>
</div>
<div class="responsivegrid aem-GridColumn aem-GridColumn--default--12">
<div class="aem-Grid aem-Grid--12 aem-Grid--default--12 ">

  <div class="cmp cmp-title aem-GridColumn aem-GridColumn--default--12">
<h2>Welcome our finest equipment</h2>

</div>
<div class="categoryteaser aem-GridColumn aem-GridColumn--default--6">
<div class="we-CategoryTeaser cq-dd-image">
  <div class="crop crop-16_9">
    <img class="crop__content" data-lazy-src="/content/we-retail/us/en/equipment/jcr%3acontent/root/responsivegrid/category_teaser.img.jpeg"/>
  </div>

  <h2></h2>
  <h3></h3>

  <a href="/content/we-retail/us/en/products/equipment/hiking.html" class="btn btn-action btn-primary">Hiking</a>
</div>
</div>
<div class="categoryteaser aem-GridColumn aem-GridColumn--default--6">
<div class="we-CategoryTeaser cq-dd-image">
  <div class="crop crop-16_9">
    <img class="crop__content" data-lazy-src="/content/we-retail/us/en/equipment/jcr%3acontent/root/responsivegrid/category_teaser_2082536754.img.jpeg"/>
  </div>

  <h2></h2>
  <h3></h3>

  <a href="/content/we-retail/us/en/products/equipment/running.html" class="btn btn-action btn-primary">Running</a>
</div>
</div>
<div class="categoryteaser aem-GridColumn aem-GridColumn--default--4">
<div class="we-CategoryTeaser cq-dd-image">
  <div class="crop crop-16_9">
    <img class="crop__content" data-lazy-src="/content/we-retail/us/en/equipment/jcr%3acontent/root/responsivegrid/category_teaser_647414391.img.jpeg"/>
  </div>

  <h2></h2>
  <h3></h3>

  <a href="/content/we-retail/us/en/products/equipment/biking.html" class="btn btn-action btn-primary">Biking</a>
</div>
</div>
<div class="categoryteaser aem-GridColumn aem-GridColumn--default--4">
<div class="we-CategoryTeaser cq-dd-image">
  <div class="crop crop-16_9">
    <img class="crop__content" data-lazy-src="/content/we-retail/us/en/equipment/jcr%3acontent/root/responsivegrid/category_teaser_1341949589.img.jpeg"/>
  </div>

  <h2></h2>
  <h3></h3>

  <a href="/content/we-retail/us/en/products/equipment/surfing.html" class="btn btn-action btn-primary">Surfing</a>
</div>
</div>
<div class="categoryteaser aem-GridColumn aem-GridColumn--default--4">
<div class="we-CategoryTeaser cq-dd-image">
  <div class="crop crop-16_9">
    <img class="crop__content" data-lazy-src="/content/we-retail/us/en/equipment/jcr%3acontent/root/responsivegrid/category_teaser_1398042708.img.jpeg"/>
  </div>

  <h2></h2>
  <h3></h3>

  <a href="/content/we-retail/us/en/products/equipment/snow-sports.html" class="btn btn-action btn-primary">Snow Sports</a>
</div>
</div>
<div class="cmp cmp-title aem-GridColumn aem-GridColumn--default--12">
<h2>Featured products</h2>

</div>
<div class="cmp cmp-list aem-GridColumn aem-GridColumn--default--12">
<div class="we-product-grid-container">
  <ul class="foundation-ordered-list-container">

<li class="foundation-list-item">
  <we-product-item price="$110.00" size="11,12,7,8,9,10" inline-template>
    <div class="we-ProductsGrid-item">
      <div class="we-ProductsGrid-item-image img-center">
        <div class="cmp cmp-image">

    <noscript data-cmp-image="{&#34;smartImages&#34;:[],&#34;smartSizes&#34;:[],&#34;lazyEnabled&#34;:true}">
      <img src="/content/we-retail/us/en/products/equipment/biking/marin-mountain-bike-shoes/_jcr_content/root/product/image.img.jpg" alt/>
    </noscript>

</div>

      </div>

      <h3 class="we-ProductsGrid-item-title h4">Marin Mountain Bike Shoes</h3>
      <span class="we-ProductsGrid-item-subtitle small text-muted">footwear</span>

      <strong class="we-ProductsGrid-item-price">
        <span>$110.00</span>
        <span class="we-ProductsGrid-item-price-new"></span>
        <s class="we-ProductsGrid-item-price-old"></s>
      </strong>

      <span class="we-ProductsGrid-item-discount hidden"><span></span>off</span>
      <a href="/content/we-retail/us/en/products/equipment/biking/marin-mountain-bike-shoes.html" class="we-ProductsGrid-item-link"></a>

    </div>
    <!-- /.we-ProductsGrid-item -->
  </we-product-item>
</li>

<li class="foundation-list-item">
  <we-product-item price="$65.00" size="11,13,9" inline-template>
    <div class="we-ProductsGrid-item">
      <div class="we-ProductsGrid-item-image img-center">
        <div class="cmp cmp-image">

    <noscript data-cmp-image="{&#34;smartImages&#34;:[],&#34;smartSizes&#34;:[],&#34;lazyEnabled&#34;:true}">
      <img src="/content/we-retail/us/en/products/equipment/running/fleet-cross-training-shoe/_jcr_content/root/product/image.img.jpg" alt/>
    </noscript>

</div>

      </div>

      <h3 class="we-ProductsGrid-item-title h4">Fleet Cross-Training Shoe</h3>
      <span class="we-ProductsGrid-item-subtitle small text-muted">footwear</span>

      <strong class="we-ProductsGrid-item-price">
        <span>$65.00</span>
        <span class="we-ProductsGrid-item-price-new"></span>
        <s class="we-ProductsGrid-item-price-old"></s>
      </strong>

      <span class="we-ProductsGrid-item-discount hidden"><span></span>off</span>
      <a href="/content/we-retail/us/en/products/equipment/running/fleet-cross-training-shoe.html" class="we-ProductsGrid-item-link"></a>

    </div>
    <!-- /.we-ProductsGrid-item -->
  </we-product-item>
</li>

<li class="foundation-list-item">
  <we-product-item price="$75.00" size="S,XL,L,M" inline-template>
    <div class="we-ProductsGrid-item">
      <div class="we-ProductsGrid-item-image img-center">
        <div class="cmp cmp-image">

    <noscript data-cmp-image="{&#34;smartImages&#34;:[],&#34;smartSizes&#34;:[],&#34;lazyEnabled&#34;:true}">
      <img src="/content/we-retail/us/en/products/equipment/biking/sequoia-bike-helmet/_jcr_content/root/product/image.img.jpg" alt/>
    </noscript>

</div>

      </div>

      <h3 class="we-ProductsGrid-item-title h4">Sequoia Bike Helmet</h3>
      <span class="we-ProductsGrid-item-subtitle small text-muted">helmet</span>

      <strong class="we-ProductsGrid-item-price">
        <span>$75.00</span>
        <span class="we-ProductsGrid-item-price-new"></span>
        <s class="we-ProductsGrid-item-price-old"></s>
      </strong>

      <span class="we-ProductsGrid-item-discount hidden"><span></span>off</span>
      <a href="/content/we-retail/us/en/products/equipment/biking/sequoia-bike-helmet.html" class="we-ProductsGrid-item-link"></a>

    </div>
    <!-- /.we-ProductsGrid-item -->
  </we-product-item>
</li>

<li class="foundation-list-item">
  <we-product-item price="$39.00" size="XXS,S,XL,L,M,XXL" inline-template>
    <div class="we-ProductsGrid-item">
      <div class="we-ProductsGrid-item-image img-center">
        <div class="cmp cmp-image">

    <noscript data-cmp-image="{&#34;smartImages&#34;:[],&#34;smartSizes&#34;:[],&#34;lazyEnabled&#34;:true}">
      <img src="/content/we-retail/us/en/products/equipment/hiking/rios-t-shirt/_jcr_content/root/product/image.img.jpg" alt/>
    </noscript>

</div>

      </div>

      <h3 class="we-ProductsGrid-item-title h4">Rios T Shirt</h3>
      <span class="we-ProductsGrid-item-subtitle small text-muted">shirt</span>

      <strong class="we-ProductsGrid-item-price">
        <span>$39.00</span>
        <span class="we-ProductsGrid-item-price-new"></span>
        <s class="we-ProductsGrid-item-price-old"></s>
      </strong>

      <span class="we-ProductsGrid-item-discount hidden"><span></span>off</span>
      <a href="/content/we-retail/us/en/products/equipment/hiking/rios-t-shirt.html" class="we-ProductsGrid-item-link"></a>

    </div>
    <!-- /.we-ProductsGrid-item -->
  </we-product-item>
</li>

<li class="foundation-list-item">
  <we-product-item price="$900.00" inline-template>
    <div class="we-ProductsGrid-item">
      <div class="we-ProductsGrid-item-image img-center">
        <div class="cmp cmp-image">

    <noscript data-cmp-image="{&#34;smartImages&#34;:[],&#34;smartSizes&#34;:[],&#34;lazyEnabled&#34;:true}">
      <img src="/content/we-retail/us/en/products/equipment/surfing/the-stretch-longboard/_jcr_content/root/product/image.img.png" alt/>
    </noscript>

</div>

      </div>

      <h3 class="we-ProductsGrid-item-title h4">The Stretch Longboard</h3>
      <span class="we-ProductsGrid-item-subtitle small text-muted">equipment</span>

      <strong class="we-ProductsGrid-item-price">
        <span>$900.00</span>
        <span class="we-ProductsGrid-item-price-new"></span>
        <s class="we-ProductsGrid-item-price-old"></s>
      </strong>

      <span class="we-ProductsGrid-item-discount hidden"><span></span>off</span>
      <a href="/content/we-retail/us/en/products/equipment/surfing/the-stretch-longboard.html" class="we-ProductsGrid-item-link"></a>

    </div>
    <!-- /.we-ProductsGrid-item -->
  </we-product-item>
</li>

<li class="foundation-list-item">
  <we-product-item price="$39.99" inline-template>
    <div class="we-ProductsGrid-item">
      <div class="we-ProductsGrid-item-image img-center">
        <div class="cmp cmp-image">

    <noscript data-cmp-image="{&#34;smartImages&#34;:[],&#34;smartSizes&#34;:[],&#34;lazyEnabled&#34;:true}">
      <img src="/content/we-retail/us/en/products/equipment/running/faba-running-pants/_jcr_content/root/product/image.img.jpg" alt/>
    </noscript>

</div>

      </div>

      <h3 class="we-ProductsGrid-item-title h4">Faba Running Pants</h3>
      <span class="we-ProductsGrid-item-subtitle small text-muted">pants</span>

      <strong class="we-ProductsGrid-item-price">
        <span>$39.99</span>
        <span class="we-ProductsGrid-item-price-new"></span>
        <s class="we-ProductsGrid-item-price-old"></s>
      </strong>

      <span class="we-ProductsGrid-item-discount hidden"><span></span>off</span>
      <a href="/content/we-retail/us/en/products/equipment/running/faba-running-pants.html" class="we-ProductsGrid-item-link"></a>

    </div>
    <!-- /.we-ProductsGrid-item -->
  </we-product-item>
</li>
  </ul>
</div>

</div>
<div class="button aem-GridColumn aem-GridColumn--default--12">
<a class="btn btn-primary btn-action cq-dd-linkTo " href="/content/we-retail/us/en/products/equipment.html" role="button">All equipment</a>
</div>
<div class="cmp cmp-title aem-GridColumn aem-GridColumn--default--12">
<h2>Winter is coming, get ready</h2>

</div>
<div class="categoryteaser aem-GridColumn aem-GridColumn--default--6">
<div class="we-CategoryTeaser cq-dd-image">
  <div class="crop crop-16_9">
    <img class="crop__content" data-lazy-src="/content/we-retail/us/en/equipment/jcr%3acontent/root/responsivegrid/category_teaser_643606949.img.jpeg"/>
  </div>

  <h2></h2>
  <h3></h3>

  <a href="/content/we-retail/us/en/products/equipment/snow-sports.html" class="btn btn-action btn-primary">Snow Sports</a>
</div>
</div>
<div class="categoryteaser aem-GridColumn aem-GridColumn--default--6">
<div class="we-CategoryTeaser cq-dd-image">
  <div class="crop crop-16_9">
    <img class="crop__content" data-lazy-src="/content/we-retail/us/en/equipment/jcr%3acontent/root/responsivegrid/category_teaser_883210151.img.jpeg"/>
  </div>

  <h2></h2>
  <h3></h3>

  <a href="/content/we-retail/us/en/products/equipment/snow-sports.html" class="btn btn-action btn-primary">Snowboarding</a>
</div>
</div>

  <div class="new newpar section aem-Grid-newComponent">

</div>

</div></div>
<div class="footer aem-GridColumn aem-GridColumn--default--12">

  <footer class="we-Footer width-full">
    <div class="container">

      <div class="row">

        <div class="col-md-4">
          <div class="we-Logo we-Logo--big">
            we.<strong>Retail</strong>
          </div>
        </div>

        <div class="col-md-8 col-xs-12">

            <div class="col-lg-2 col-md-2 col-xs-3">
              <div class="we-Footer-nav">
                <h2 class="h4">
                  <a href="/content/we-retail/us/en/experience.html">Experience</a>
                </h2>
              </div>
            </div>

            <div class="col-lg-2 col-md-2 col-xs-3">
              <div class="we-Footer-nav">
                <h2 class="h4">
                  <a href="/content/we-retail/us/en/men.html">Men</a>
                </h2>
              </div>
            </div>

            <div class="col-lg-2 col-md-2 col-xs-3">
              <div class="we-Footer-nav">
                <h2 class="h4">
                  <a href="/content/we-retail/us/en/women.html">Women</a>
                </h2>
              </div>
            </div>

            <div class="col-lg-2 col-md-2 col-xs-3">
              <div class="we-Footer-nav">
                <h2 class="h4">
                  <a href="/content/we-retail/us/en/equipment.html">Equipment</a>
                </h2>
              </div>
            </div>

            <div class="col-lg-2 col-md-2 col-xs-3">
              <div class="we-Footer-nav">
                <h2 class="h4">
                  <a href="/content/we-retail/us/en/about-us.html">About Us</a>
                </h2>
              </div>
            </div>

            <div class="col-lg-2 col-md-2 col-xs-3">
              <div class="we-Footer-nav">
                <h2 class="h4">
                  <a href="/content/we-retail/us/en/products.html">Products</a>
                </h2>
              </div>
            </div>

            <div class="col-lg-2 col-md-2 col-xs-3">
              <div class="we-Footer-nav">
                <h2 class="h4">
                  <a href="/content/we-retail/us/en/community.html">community</a>
                </h2>
              </div>
            </div>

        </div>

      </div>

      <div class="row we-Footer-section we-Footer-section--sub">
        <div class="we-Footer-section-item">
          <span class="text-uppercase text-muted">&copy; All rights reserved</span>
        </div>
        <div class="we-Footer-section-item">
          <a href="#" class="text-uppercase text-muted">Terms of use & privacy policy</a>
        </div>
      </div>

      <div class="row">
        <div class="col-md-12">
          <div class="text-center">
            <a href="#top" class="btn btn-action btn-action-up btn-primary">Ride to the top</a>
          </div>
        </div>
      </div>

    </div>
  </footer>

</div>

  <div class="new newpar section aem-Grid-newComponent">

</div>

</div></div>

</div>

<script type="text/javascript" src="/etc.clientlibs/clientlibs/granite/jquery-ui.js"></script>
<script type="text/javascript" src="/etc.clientlibs/weretail/clientlibs/clientlib-base.js"></script>

  </body>
</html>

JSON

{
 "designPath": "/etc/designs/we-retail",
 "title": "Equipment",
 "lastModifiedDate": 1507623887022,
 "templateName": "hero-page",
 "cssClassNames": "page",
 "language": "en",
 ":type": "weretail/components/structure/page",
 ":items": {
  "root": {
   "columnCount": 12,
   "gridClassNames": "aem-Grid aem-Grid--12 aem-Grid--default--12",
   ":items": {
    "header": {
     "columnClassNames": "aem-GridColumn aem-GridColumn--default--12",
     ":type": "weretail/components/structure/header",
     "theme": "inverse"
    },
    "hero_image": {
     "columnClassNames": "aem-GridColumn aem-GridColumn--default--12",
     "smartSizes": [],
     "smartImages": [],
     "lazyEnabled": true,
     ":type": "weretail/components/content/heroimage"
    },
    "responsivegrid": {
     "columnClassNames": "aem-GridColumn aem-GridColumn--default--12",
     "columnCount": 12,
     "gridClassNames": "aem-Grid aem-Grid--12 aem-Grid--default--12",
     ":items": {
      "title": {
       "columnClassNames": "aem-GridColumn aem-GridColumn--default--12",
       ":type": "weretail/components/content/title",
       "jcr:title": "Welcome! Our finest equipment!",
       "type": "h2"
      }
     },
     ":itemsOrder": [
      "title"
     ],
     ":type": "wcm/foundation/components/responsivegrid"
    },
    "footer": {
     "columnClassNames": "aem-GridColumn aem-GridColumn--default--12",
     ":type": "weretail/components/structure/footer"
    }
   },
   ":itemsOrder": [
    "header",
    "hero_image",
    "responsivegrid",
    "footer"
   ],
   ":type": "wcm/foundation/components/responsivegrid"
  }
 },
 ":itemsOrder": [
  "root"
 ]
}
OBSERVERA

JSON-export från Core Components kräver version 1.1.0 av Core Components. Mer information finns i kompatibilitetsinformationen för Core Components v1.

Dialogrutan Redigera

Eftersom komponenten representerar hela sidan finns inställningar som normalt skulle finnas i en redigeringsdialogruta i fönstret Sidegenskaper.

Designdialogruta

Eftersom komponenten representerar hela sidan öppnas designdialogrutan via Sidinformation -> Siddesign.

I fönstret Siddesign kan du definiera klientbibliotek som ska läsas in tillsammans med sidan.

 • Klicka eller tryck på knappen Lägg till under fälten om du vill lägga till ett nytt fält.
 • Om du vill ta bort ett fält klickar du på papperskorgsikonen bredvid fältet som ska tas bort.
 • Om du vill ändra inläsningsordningen klickar eller trycker du och drar handtaget bredvid fältet som ska flyttas.

Mer information om hur du använder bibliotek på klientsidan finns i Använda bibliotek på klientsidan.

Teknisk information

Den senaste tekniska dokumentationen om sidkomponenten finns på GitHub.

Hela kärnkomponentprojektet kan laddas ned från GitHub.

Mer information om hur du utvecklar kärnkomponenter finns i dokumentationen till Core Components developer.

På denna sida